BTV Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thứ 4, 28.04.2021 | 16:07:57
281 lượt xem

Chiều 28/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn của tỉnh; đại biểu Vụ lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác. 

Video: https://cdn.nbtv.vn/upload/files/video/SO_KET_5_NAM_THUC_HIEN_CHI_THI_05_PHAN_1_P.NHUNG_SUA%281%29.mp4

Dự thảo báo cáo do đồng chí Bùi Mai Hoa, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày nêu rõ: 5 năm qua, việc triển khai và tổ chức hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nghiêm túc, bài bản và toàn diện, có nhiều cách làm mới sáng tạo, hiệu quả. Hàng năm, cùng với việc tổ chức, triển khai học tập chủ đề do Trung ương hướng dẫn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đều lựa chọn chủ đề công tác, đi vào những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó “nêu gương đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ” là nội dung xuyên suốt từ năm 2017 đến năm 2020; năm 2021 có đổi mới và nâng cao hơn tính hành động với chủ đề là “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”; Việc tổ chức thực hiện sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đi vào nề nếp; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo cán bộ chủ chốt các cấp. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; đã quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả... 

Các đại biểu dự hội nghị Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực, sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, tác động tích cực đến việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh và đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục bệnh thành tích, hình thức, phô trương; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, tỉnh đã có 2 tập thể, 3 cá nhân được khen thưởng ở cấp Trung ương và hàng nghìn tấm gương khác đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh khen thưởng.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 5 năm qua; công tác vận động quần chúng và thực hiện chính sách hậu phương quân đội của LLVT tỉnh; việc gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và làm tốt công tác thiện nguyện xã hội; công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phong trào hiến mô tạng; học và làm theo Bác để xây dựng những cây cầu phục vụ người dân; đồng thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn Chỉ thị trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghịPhát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 

Nhấn mạnh những yêu cầu, nhiệm vụ mới, thách thức ngày càng cao đối với sự phát triển của tỉnh và để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương quan tâm quán triệt và thực hiện nghiêm túc các giải pháp nêu trong báo cáo sơ kết.

Đối với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức của tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, với việc giải quyết các vấn đề đang đặt ra cho sự phát triển của tỉnh. 

Đối với cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, trên cơ sở vị trí công việc, cần lựa chọn một vài việc cụ thể để làm và phải làm cho bằng được. Chọn những việc làm từ nhỏ tới lớn, thiết thực, đúng với nhu cầu thực tế, phù hợp với khả năng thực hiện. Từng cá nhân chọn việc sát nhất, thiết thực nhất để đăng ký thực hiện; chi bộ tổ chức cho cá nhân chọn việc sát nhất, thiết thực, rồi tổng hợp, theo dõi, hỗ trợ để cá nhân thực hiện.

Đối với nhân dân, việc thực hiện Chỉ thị 05 hướng nhiều tới những giá trị nền tảng về tư tưởng, văn hóa, đạo đức xã hội, vì vậy, việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong nhân dân cần lựa chọn những vấn đề thiết thực, phù hợp, thu hút sự tham gia một cách tự giác, tự nguyện như là nhu cầu tự thân của mỗi người dân thì chắc chắn sẽ thành công. 

Cán bộ, đảng viên phải làm gương ngay từ các hành vi nhỏ trong cuộc sống đời thường. Phương châm "trên trước, dưới sau"; "trong trước, ngoài sau" với sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 05 cần tiếp tục được phát huy, đúng lời dạy của Bác "Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước".

Rất lưu ý, theo Quy định 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư, phải phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt và của cán bộ, đảng viên. 

Về phương pháp, đề nghị tiếp tục phát huy tính gương mẫu của người đứng đầu các cấp theo hướng tự giác học trước, làm trước, nói ít làm nhiều. Phải gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, cá nhân. Tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong Đảng và trong nhân dân, nhất là những tấm gương điển hình tiêu biểu, có sức lan tỏa, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân 

Đồng chí Trần Hồng Quảng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Đồng chí Phạm Quang Ngọc trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân Tại hội nghị, 1 cá nhân đã được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 19 tập thể và 24 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Phương Nhung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu