Bàn giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Thứ 5, 22.04.2021 | 18:00:35
287 lượt xem

Chiều 22/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021  những năm tiếp theo. 

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, cùng đại diện các ban chuyên môn phụ trách khu vực của phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Video: https://cdn.nbtv.vn/upload/files/video/PHAN_1_BAN_GIAI_PHAP_NANG_CAO_NANG_LUC_CANH_TRANH_DUNG_SUA%281%29.mp4

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng, cấp bách, đề nghị các đại biểu, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cần tập trung kiểm điểm trách nhiệm, phân tích xác định rõ nguyên nhân vị trí của tỉnh trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 và tham mưu, đề xuất các giải pháp, các nhiệm vụ cần tập trung làm ngay, làm gấp để cải thiện chỉ số này trong những năm tới. 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt thực trạng chỉ số PCI năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PCI trong những năm tiếp theo của tỉnh Ninh Bình. Trong đó khẳng định trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tuy nhiên, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2019 không ổn định, có sự tụt giảm. Năm 2020 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đạt 61,98 điểm, giảm 2,6 điểm so với năm 2019, xếp thứ 58/63 các tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng thứ 11/11 các tỉnh, thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Hồng.  

Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng, lãnh đạo các sở, ngành và đại biểu của phòng Thương mại, Công nghiệp Việt Nam đã phân tích, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế liên quan đến việc các chỉ số PCI của tỉnh bị tụt giảm, những vấn đề còn tồn tại về nhận thức, việc cải cách thủ tục hành chính; công tác quản lý, điều hành cũng như trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức trong các cơ quan quản lý Nhà nước; việc hỗ trợ pháp lý và tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tính minh bạch, công khai trong đầu tư công, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thủ tục đăng ký đầu tư, thu hồi đất, giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án còn gặp nhiều khó khăn. Các cơ quan, đơn vị cũng chưa thực sự quan tâm trong việc theo dõi, đánh giá, nâng cao các chỉ số thành phần, xác định nguyên nhân và mạnh dạn đề xuất giải pháp cải thiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Từ việc tập trung làm rõ nguyên nhân, các đại biểu cũng mạnh dạn đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. 

Tại hội nghị, Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá cao sự vào cuộc khẩn trương, kịp thời của tỉnh Ninh Bình để bàn giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 và thời gian tới. Từ thực tế vị trí trong bảng xếp hạng PCI bị tụt giảm, đồng chí cũng đề xuất một số giải pháp Ninh Bình cần tập trung triển khai trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh đến việc xây dựng Nghị quyết và ban hành chương trình hành động về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với các mục tiêu và giải pháp cụ thể; đồng thời phải thành lập ban chỉ đạo và triển khai ngay việc giao chỉ số PCI đến tận cấp phòng của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. Mặt khác, định kỳ tổ chức đối thoại với Doanh nghiệp, tổ chức các diễn đàn kinh tế theo hình thức phù hợp, để phân tích khoa học tình hình thực tế, hiến kế cho tỉnh trong xúc tiến đầu tư. Thành lập trung tâm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và công khai minh bạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin bằng nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh đó, quan tâm hỗ trợ phát triển các Doanh nghiệp đầu tàu cùng với các doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh - bởi đây là động lực phát triển kinh tế bền vững của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định tầm quan trọng của Hội nghị và bày tỏ sự cảm ơn trước những giải pháp mà Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tham mưu cho tỉnh; đồng thời thống nhất một số vấn đề cần thực hiện trong thời gian tới.

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phải coi đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phải thực hiện cá biệt hóa, cá thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, từng sở, ngành; trách nhiệm của người đứng đầu, lấy đó làm tiêu chí đánh giá năng lực, xếp loại cán bộ. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo từng sở, ngành phải rà soát lại các chỉ số và có giải pháp cụ thể để nâng cao từng chỉ tiêu năng lực cạnh tranh. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề về vấn đề này và phân công, phân cấp, đặc biệt lưu tâm đến việc phối hợp tổ chức thực hiện. Phải xác định rõ quyết tâm chính trị cao và phải làm ngay, hướng đến Doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. 

Về những việc cần tập trung làm sớm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ngành, địa phương. UBND tỉnh thường xuyên tổ chức đối thoại, gặp gỡ Doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp, cùng đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp. 

Đồng chí cũng lưu ý về các nguyên nhân làm cho một số chỉ thành phần PCI bị giảm sâu và yêu cầu các sở, ngành tham mưu, xử lý ngay. Sớm nghiên cứu tổ chức diễn đàn Doanh nghiệp, Xúc tiến đầu tư, rà soát lại chính sách cơ chế, tham mưu sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ, chấn chỉnh, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải có quyết tâm chính trị cao và khát vọng thực hiện, chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc cảm ơn và tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy và các ý kiến trao đổi, gợi mở của đồng chí Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc. Đây cũng là những vấn đề mà Thường trực Tỉnh ủy đã trao đổi, thống nhất và lãnh đạo UBND tỉnh sẽ có kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất. Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban cùng vào cuộc với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong năm tới./.

Cẩm Ninh, Thu Dung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan

Cải cách thành công ngành Thuế, năng lực cạnh tranh quốc gia được nâng lên

Cải cách thành công ngành Thuế, năng lực cạnh tranh quốc gia được nâng lên

Những cải cách của ngành Thuế đã góp phần giúp đất nước thăng hạng trong báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu.
5 tháng trước
786 lượt xem
Hôm nay, công bố báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019

Hôm nay, công bố báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019

Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2019 được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố trực tuyến vào sáng nay (5/5).
1 năm trước
1,022 lượt xem