Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thứ 3, 30.03.2021 | 10:35:18
272 lượt xem

Ngày 30/3, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ năm, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXII để thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. 

Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu một số Ban Xây dựng Đảng của Trung ương; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủyỦy viên BCH Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Bí thư các huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 

Video: https://cdn.nbtv.vn/upload/files/video/1.mp4

 


Các đại biểu dự hội nghịTại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà đã quán triệt các nội dung quan trọng cần tập trung thảo luận và cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, trọng tâm công tác quý 2 năm 2021; Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Sơ kết Nghị quyết số 01 của BTV Tỉnh ủy về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư; Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về phát huy vai trò di sản văn hóa - thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020… Đồng chí yêu cầu nội dung thảo luận cần tập trung vào kinh nghiệm, cách làm, hạn chế, nguyên nhân, các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Làm rõ về mục tiêu, tầm nhìn, tính cụ thể, khả thi, giải pháp triển khai đối với các Dự thảo Nghị quyết trong nhiệm kỳ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà quán triệt một số nội dung tại hội nghịDự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, trọng tâm công tác quý 2 năm 2021 nêu rõ: Trong quý, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh, chương trình công tác năm 2021 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đã đẩy mạnh thi đua, chào mừng và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Tân Sửu đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường quản lý công tác lễ hội, chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động Năm du lịch Quốc gia 2021 – Hoa Lư, Ninh Bình phù hợp với tình hình thực tiễn trong điều kiện phòng chống, dịch Covid-19…

Đồng chí Tống Quang Thìn trình bày dự thảo Nghị quyết tại hội nghịTiếp đó, đồng chí Tống Quang Thìn, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Trần Song Tùng, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 02, ngày 17/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát huy vai trò, giá trị di sản văn hóa - thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020. 

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01, ngày 12/8/2016 của BTV Tỉnh ủy về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

** Sau khi nghe các dự thảo báo cáo, nghị quyết, hội nghị lần thứ năm, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXII đã chia tổ để thảo luận, tạo điều kiện cho các đại biểu có thời gian nghiên cứu, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy có chất lượng và tính khả thi cao. 

Video: https://cdn.nbtv.vn/upload/files/video/PHAN_2_HN_BCH_DANG_BO_TINH_T_NHUNG.mp4

 

Các ý kiến phát biểu đều thống nhất cao với các dự thảo báo cáo, đã đánh giá toàn diện, sát thực kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và các nghị quyết đã ban hành; đồng thời tập trung phân tích, làm rõ kết quả, nguyên nhân của những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới...

** Buổi chiều, BTV Tỉnh ủy đã nghe tổng hợp ý kiến thảo luận của các tổ đại biểu. Tiếp đó, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ năm đã nghe đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các nội dung thảo luận tại tổ và tiếp tục thảo luận tại hội trường. 

Video: https://cdn.nbtv.vn/upload/files/video/PHAN_3_HN_BCH_DANG_BO_TINH_DUNG_SUA_1.mp4

 

Báo cáo nhấn mạnh: Các đại biểu cơ bản thống nhất và đánh giá cao cách chia tổ thảo luận để làm rõ vấn đề, nhất là các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, những vấn đề tồn tại, hạn chế và các giải pháp trong thời gian tới. Nội dung góp ý theo Chương trình hội nghị đều rất tập trung, nhiều ý kiến phát biểu sâu sắc, có chất lượng cao. 

Tiếp đó, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường và cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, giải pháp nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa - thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch, việc quy hoạch chi tiết ở huyện Hoa Lư và ngành Du lịch để nhân dân trong vùng lõi di sản tiếp tục sáng tạo, hình thành các sản phẩm du lịch mà không phá vỡ hiện trạng di sản; giải pháp đẩy nhanh GPMB các dự án, xử lý các dự án chậm tiến độ; đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, thu hút các nhà đầu tư công nghệ sạch, công nghệ cao; công tác quản lý trật tự, vệ sinh môi trường, quy hoạch hạ tầng đô thị…

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao ý kiến góp ý của đại biểu vào các dự thảo báo cáo, nghị quyết, đã bám sát nội dung, đảm bảo chất lượng, chương trình hội nghị. 

Đồng chí nhấn mạnh: trong quý I, tỉnh đã thực hiện thành công các mục tiêu đề ra. Đạt được kết quả đó là do chúng ta đã có quyết tâm cao, bám sát Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, cũng như bám sát vào chương trình hành động. Đồng chí cho rằng, năm nay, chủ đề công tác của tỉnh đã đổi mới, đi vào vấn đề, cụ thể là: “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”. Đây là hướng đi đúng và ai cũng cần phải làm và phải làm cho được.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm quý II, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội nhưng không được lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch covid-19. Trong đó chuẩn bị tốt để tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia dự kiến vào tối 9/3 âm lịch. 

Thống nhất với các nội dung tổng hợp góp ý của đại biểu cho các dự thảo báo cáo, Nghị quyết; đồng chí đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn tiếp thu hoàn chỉnh báo cáo, Nghị quyết, kết luận để sớm ban hành, tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Trong quá trình soạn thảo Nghị quyết cần kèm theo Kế hoạch, dự kiến chương trình hành động để đảm bảo sự thống nhất, toàn diện giữa nội dung nghị quyết . Quan tâm nhiều hơn đến khâu tổ chức thực hiện. Tập trung nghiên cứu vào các vấn đề mới, vấn đề khó để quá trình triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

Cẩm Ninh, Thu Dung (nbtv.vn) 

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin liên quan

[Infographic] Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Xếp theo vần ABC)

[Infographic] Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Xếp theo vần ABC)

Chiều 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. 48 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành với số phiếu tín nhiệm cao.
6 tháng trước
1,024 lượt xem
Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh

Chiều nay (20/10), trước giờ diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đoàn đại biểu dự Đại hội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm...
6 tháng trước
949 lượt xem