Thành ủy Ninh Bình quán triệt, triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị

Thứ 6, 14.02.2020 | 14:50:20
358 lượt xem

Sáng 14/2, Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Đồng chí Lê Hữu Quý, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ninh Bình đã tới dự.

Quang cảnh hội nghịTại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai nội dung cơ bản nghị quyết số 51 ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị “về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” và Quy định số 213 ngày 2/1/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Hữu Quý yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của các Nghị quyết, quy định. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết gắn với đặc điểm tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Văn phòng Thành ủy theo dõi, đôn đốc và tạo điều kiện về đội ngũ báo cáo viên triển khai học tập quán triệt nghị quyết cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Thành phố; Báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Thành ủy./.

Trúc Quyên (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu