Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 5, 13.02.2020 | 15:14:16
392 lượt xem

Sáng 13/2, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận và cho ý kiến về công tác cán bộ; nội dung trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XIV; Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; đại biểu Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự Hội nghịCho ý kiến vào Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu cơ bản đánh giá: dự thảo báo cáo có bố cục chặt chẽ, nội dung trình bày logic, thể hiện đầy đủ các mặt công tác mà Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền, đảm bảo an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội. Dự thảo báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; đồng thời, dự báo sát tình hình, đưa ra phương hướng tổng quát, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về chủ đề Báo cáo, trên cơ sở phân tích cụ thể, các đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ, đảm bảo tính khái quát, ngắn gọn, xúc tích, thể hiện được chiến lược, tầm nhìn dài hạn. Về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội, các đại biểu đề nghị phải đánh giá đúng, khách quan, trung thực; nêu rõ những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực cũng như chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Cần phân tích, bổ sung rõ hơn mội số nội dung, trong đó có kết quả xây dựng NTM; phát triển kinh tế biển; công tác xây dựng Đảng. 

Về các khâu đột phá, đề nghị cần trình bày ngắn gọn hơn, trong đó tập trung vào: phát triển du lịch và kinh tế du lịch; công tác cán bộ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút các dự án có đóng góp ngân sách lớn, giải quyết việc làm và bảo vệ môi trường. Thống nhất với nội dung các chương trình trọng tâm mà dự thảo báo cáo đã đề ra song cần bổ sung tập trung đầu tư thiết chế văn hóa lớn của tỉnh. Một số đại biểu đề nghị chỉnh sửa một số từ, cụm từ cho chính xác, phù hợp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh thống nhất các ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị cần rà soát lại các mục tiêu, phương hướng để viết cho chắc chắn, thể hiện được khát vọng, hướng đi của tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Về tốc độ tăng trưởng nên xây dựng 2 phương án để thảo luận và quyết định, trong đó ở mỗi phương án cần cung cấp những thông tin, số liệu cụ thể; trong điều kiện cách mạng công nghiệp phát triển nhanh chóng như hiện nay thì trong dự thảo báo cáo không nên dùng cụm từ “cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Bên cạnh đó, cần bổ sung cuộc cách mạng công nghiệp phát triển nhanh chóng vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với sự phát triển của tỉnh; cần xem xét lại mục tiêu về số bác sỹ/vạn dân. Đối với khâu đột phá và chương trình trọng tâm nên để 3 khâu đột phá, 7 chương trình trọng tâm nhưng cần viết ngắn gọn, xúc tích lại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu để có ý kiến đóng góp; tổ biên tập xem xét, cân nhắc lại một số câu, từ cho phù hợp. Các ý kiến góp ý sẽ được tổ biên tập tiếp thu, tổng hợp tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo. 

Hội nghị đã cho ý kiến về công tác cán bộ; nội dung trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XIV./.

Trúc Quyên (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu