Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV

Thứ 2, 08.02.2021 | 14:10:28
270 lượt xem

Sáng 08/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Bùi Hoàng Hà, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Đỗ Việt Anh, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Trần Song Tùng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ; các ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bùi Hoàng Hà trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, số lượng đại biểu được bầu của tỉnh Ninh Bình là 50 đại biểu. Định hướng chung về cơ cấu, thành phần như sau:

- Bảo đảm ít nhất 35% là nữ trong tổng số người chính thức ứng cử đại biểu HĐND tỉnh;

- Đại biểu là người dân tộc thiểu số không thấp hơn nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 1 người, bằng 2%; 

- Phấn đấu Tỷ lệ người ngoài Đảng không dưới 10%; người dưới 35 tuổi không dưới 15% trong tổng số người được giới thiệu ứng cử. 

- Phấn đấu có ít nhất 30% đại biểu HĐND nhiệm kỳ trước tái cử.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận dân chủ, trách nhiệm, bày tỏ sự quan điểm với dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Hoàng Hà tiếp thu, giải trình một số ý kiến mà đại biểu quan tâm và thống nhất biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí về cơ cấu, số lượng, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021 – 2026 của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cụ thể là:

- Số lượng đại biểu được bầu là 50 đại biểu.

- Số lượng người được giới thiệu là 100 đại biểu

- Về cơ cấu, thành phần đại biểu:

+ Khối Đảng: 6 đại biểu, giới thiệu 11 đại biểu

+ HĐND tỉnh: 9 đại biểu, giới thiệu 8 đại biểu

+ UBND tỉnh và các sở: 8 đại biểu, giới thiệu 13 đại biểu. 

+ MTTQ và các đoàn thể của tỉnh: 6 đại biểu, giới thiệu 18 đại biểu. 

+ Lực lượng vũ trang: 2 đại biểu, giới thiệu 6 đại biểu. 

+ Cán bộ chủ chốt các huyện thành phố: 8 đại biểu, giới thiệu 19 đại biểu. 

+ Đại biểu cơ sở xã, phường, thị trấn: 5 đại biểu, giới thiệu 15 đại biểu. 

+ Đại biểu Tôn giáo là 2, giới thiệu 2 đại biểu. 

+ Tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp: 1 đại biểu, giới thiệu 2 đại biểu. 

+ Các tổ chức kinh tế: 3 đại biểu, giới thiệu 6 đại biểu.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Việt Anh đánh giá: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV được tiến hành theo đúng các hướng dẫn, quy định, văn bản pháp luật, thể hiện trách nhiệm cao, tinh thần dân chủ, thẳng thắn trong trao đổi, thảo luận. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp thu và phản ánh đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo các quy định của pháp luật. Việc có điều chỉnh cơ cấu hay không và điều chỉnh như thế nào sẽ trình tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và các bước tiếp theo theo các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND./.

Phương Nhung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu