Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 3, 12.01.2021 | 15:57:42
301 lượt xem

Chiều 12/1, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. 

Cùng dự có các đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghịCho ý kiến vào Dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXII, các đại biểu đều thống nhất cao với nội dung Dự thảo, trong đó đã có sự kế thừa Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XXI, và phát triển, đổi mới bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, đúng quy định của Điều lệ Đảng, các quy chế, Quy định, hướng dẫn của Trung ương. Với 5 chương, 32 điều, Dự thảo quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân; mối quan hệ công tác của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; nguyên tắc và chế độ làm việc; điều khoản thi hành. Một số đại biểu đề nghị bổ sung, làm rõ một số căn cứ để ban hành, xem xét, cân nhắc một số nội dung liên quan đến việc cho ý kiến về đề xuất đầu tư, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm từ ngân sách tỉnh giữa các đơn vị sử dụng, đồng thời chỉnh sửa một số từ, cụm từ cho chính xác...

Thảo luận Dự thảo Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XXII, Dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào chức năng, tổ chức của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban và các thành viên; nguyên tắc, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Một số đại biểu đề nghị bổ sung làm rõ vai trò, ví trí của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản. 

Về dự kiến chủ đề công tác năm 2021 của tỉnh là “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, các đại biểu đều cho rằng đây là sự lựa chọn đúng, trúng, phù hợp với chủ trương xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN nêu trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, với chương trình trọng tâm thứ 2 trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và thực trạng CCHC ở Ninh Bình những năm gần đây. Việc thực hiện chủ đề sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về CCHC, mở đường cho phát triển KT-XH trong năm đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025; góp phần tăng chỉ số CCHC trung bình hàng năm của các cơ quan, đơn vị; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị cân nhắc lựa chọn một số nội dung trọng tâm trong CCHC đang là điểm yếu của tỉnh để tập trung thực hiện như cải cách thủ tục hành chính trong thu hút đầu tư, quản lý đất đai; sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và hiện đại hóa nền hành chính; quan tâm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện. Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm cụm từ “Kỷ cương, trách nhiệm” vào trước “Đẩy mạnh CCHC” để đảm bảo tính Đảng và toàn diện. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu kết luận hội nghịKết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà thống nhất dự kiến chủ đề công tác năm 2020 của tỉnh là “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh CCHC”. Trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan tham mưu hoàn thiện các dự thảo quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng hướng dẫn thực hiện chủ đề công tác năm để xin ý kiến BCH Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới./.

Phương Nhung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu