Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020

Thứ 3, 05.01.2021 | 16:35:10
340 lượt xem

Chiều 05/1, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân (QCDC) chủ ở cơ sở của tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Cùng dự có các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy: Bùi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Việt Anh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo một sở, ngành, Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các huyện, thành phố.

Quang cảnh hội nghịTại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2020 các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở. Nổi bật là đã gắn việc thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, và thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Các nội dung của “Năm dân vận khéo”, cải cách hành chính, đổi mới tác phong lề lối làm việc, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị được chính quyền các cấp, các doanh nghiệp thực hiện tốt. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động bám sát tình hình thực tế tại địa phương và những vấn đề mà nhân dân quan tâm, kiến nghị để tổ chức các cuộc giám sát, qua đó đưa ra được nhiều kiến nghị thiết thực. 

Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả, chất lượng xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh khẳng định: Những kết quả trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2020 đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ, tạo sự đồng thuận cao; khơi dậy tinh thần đoàn kết,  ý thức trách nhiệm về quyền, nghĩa vụ của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Đồng chí Trần Hồng Quảng phát biểu kết luận hội nghịVề nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 - đồng chí đề nghị các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tăng cường đối thoại, quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo niềm tin tưởng tuyệt đối của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị; cụ thể hóa quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở . Chú trọng phát huy dân chủ thực chất trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 của Ban Dân vận Trung ương là “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, cần tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ tham mưu về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở của các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp./.

Phương Nhung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu