Kiểm tra, giám sát bầu cử phải kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả

Thứ 3, 23.02.2021 | 15:17:30
150 lượt xem
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh nhấn mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải được tiến hành kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Sáng 23/2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại tại 03 điểm cầu của trung ương và 63 điểm cầu tại Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: Thực hiện Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015 và các văn bản hướng dẫn, thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ bầu cử như: Sớm chủ động xây dựng và ban hành các văn bản hướng bầu cử, kịp thời đăng tải các văn bản này trên Website của Mặt trận để tạo điều kiện cho MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương tiếp cận chuẩn bị cho bầu cử; tổ chức tập huấn trực tuyến tới MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố để quán triệt các văn bản hướng dẫn về bầu cử ngay sau hội nghị triển khai của Hội đồng bầu cử quốc gia; gấp rút biên soạn cuốn tài liệu“Công tác bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của MTTQ Việt Nam”… giúp cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều địa phương gặp khó khăn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bầu cử, tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở trung ương và địa phương vẫn được diễn ra dân chủ, đúng luật, đảm bảo thời gian theo quy định. Ở trung ương, ngày 04/02/2021 vừa qua, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV. Tính đến hết ngày 17/02/2021, tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Qua tổng hợp báo cáo, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cả Trung ương và địa phương) là: 1.045 người; đạt tỷ lệ bình quân là 2,09 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu. Trong đó, người được giới thiệu ứng cử ĐBQH thuộc khối MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận: Trung ương có 29 người; địa phương là 41 người.

Trên cơ sở kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổng hợp Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và các kiến nghị của Đoàn Chủ tịch chuyển đến Hội đồng bầu cử quốc gia và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm thời gian theo quy định của pháp luật.

Phát huy các hình thức giám sát theo quy định của phát luật

“Trong công tác bầu cử, MTTQ Việt Nam các cấp có 05 quyền và trách nhiệm quan trọng sau: (1) Tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND; (2) Tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; (3) Phối hợp với các cơ quan Nhà nước hữu quan tổ chức hội nghị cử tri ở cấp xã, các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử; (4) Tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử; (5) Thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử. Như vậy, hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử là một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp” – Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Quang cảnh Hội nghị  tại điểm cầu MTTQ Việt Nam. Mục đích kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam là để nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại các địa phương nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vi phạm pháp luật về bầu cử (nếu có) để hướng dẫn hoặc đề xuất với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền các biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Chính vì vậy, ngay từ đầu năm 2021, để chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ giám sát bầu cử, Ban Thường trực đã ban hành Thông tri số 12 ngày 18/01/2021 hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử và Kế hoạch số 256 ngày 25/01/2021 triển khai kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở Trung ương, trong đó xác định 08 nội dung cần tập trung kiểm tra, giám sát và dự kiến tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát thành 03 đợt gắn với từng mốc thời gian cụ thể: Đợt 1 (từ ngày 20/02 đến ngày 13/4/2021); Đợt 2 (từ ngày 13/4 đến ngày 22/5/2021) và Đợt 3 (Ngày tổ chức bầu cử 23/5/2021).

Để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bầu cử, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử cần bảo đảm thực hiện đúng các quy  định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; bám sát các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cơ quan, tổ chức hữu quan.

Việc giám sát phải có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử các cấp, các cơ quan, tổ chức liên quan. Phát huy các hình thức giám sát theo quy định của phát luật, giám sát của Nhân dân, đại diện các tổ chức, báo chí. Việc tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát cần tránh trùng lặp, chồng chéo về thời gian, địa điểm với các đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền, gây khó khăn cho địa phương, đơn vị được kiểm tra, giám sát.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát hiện những việc làm chưa đúng quy định hay hành vi vi phạm pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải thông tin, phản ánh, kiến nghị kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, khắc phục ngay. Không tự ý xử lý những vấn đề không thuộc thẩm quyền và chức năng của cơ quan MTTQ Việt Nam các cấp.

Đồng chí Hầu A Lềnh cũng nhấn mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử phải được tiến hành kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt là các đồng chí đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam ở địa phương tiếp tục phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong công tác bầu cử, nhất là những nội dung về bầu cử thuộc nhiệm vụ của MTTQ để cùng trao đổi các biện pháp tháo gỡ.

9 nội dung cụ thể kiểm tra, giám sát công tác bầu cử

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu chuyên đề: “Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Theo đó nội dung kiểm tra, giám sát công tác bầu cử gồm 9 nội dung cụ thể: Giám sát việc thành lập và hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử; kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri; giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử; kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, vận động bầu cử; giám sát trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu; kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử; kiểm tra việc triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử.

Quang cảnh tại điểm cầu MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội. Kiểm tra, giám sát đợt 2 sẽ diễn ra từ ngày 13/4/2021-22/5/2021 với các nội dung: Kiểm tra, giám sát các nội dung như nội dung đợt 1; giám sát hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri; giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử; kiểm tra, giám sát việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng; kiểm tra việc vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri. Nội dung kiểm tra, giám sát của các đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử theo thời điểm. Cụ thể, kiểm tra, giám sát đợt 1 diễn ra từ ngày 20/2/2021 đến ngày 13/4/2021 với các nội dung: Giám sát việc thành lập và hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử; kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; giám sát công tác tuyên truyền về bầu cử từ khi triển khai, tổ chức bầu cử…

Giám sát đợt 3 sẽ diễn ra trong ngày tổ chức bầu cử 23/5/2021 với các nội dung: Kiểm tra, giám sát các nội dung như nội dung đợt 1 và đợt 2; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; giám sát việc thực hiện Thông tư số 01/TT-BNV, ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ, Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐBD các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các Tổ bầu cử…/.

(Theo dangcongsan.vn)


Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam tham gia thảo luận tại Khóa họp lần thứ 46 Hội đồng Nhân quyền LHQ

Việt Nam tham gia thảo luận tại Khóa họp lần thứ 46 Hội đồng Nhân quyền LHQ

​Khóa họp thường kỳ lần thứ 46 Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) tại Geneva (Thụy Sĩ) được tổ chức từ ngày 22/2-23/3/2021, dự kiến sẽ xem xét thông qua khoảng 30-40 dự thảo nghị quyết.
14 phút trước
4 lượt xem
Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

​Sáng 8/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
14 phút trước
5 lượt xem
Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2 (khóa XIII)

Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2 (khóa XIII)

Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIII chính thức khai mạc sáng nay (8/3) tại Hà Nội.
8 giờ trước
48 lượt xem
Bộ Công an giới thiệu 4 cán bộ ứng cử ĐBQH khóa XV

Bộ Công an giới thiệu 4 cán bộ ứng cử ĐBQH khóa XV

Bộ Công an giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới và Đại tá Vũ Huy Khánh ứng cử ĐBQH khóa XV.
2 ngày trước
77 lượt xem
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tổng động viên mọi sức mạnh tiềm ẩn trong nhân dân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tổng động viên mọi sức mạnh tiềm ẩn trong nhân dân

Muốn dân giàu, nước mạnh, chúng ta phải chú trọng phát triển quốc kế dân sinh. Muốn vẻ vang, sánh vai với cường quốc năm châu chúng ta phải có những doanh nghiệp lớn mạnh, những thương hiệu có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu, đặc biệt có nguồn nhân...
2 ngày trước
81 lượt xem
Bộ Quốc phòng giới thiệu hai Thứ trưởng ứng cử ĐBQH khóa XV

Bộ Quốc phòng giới thiệu hai Thứ trưởng ứng cử ĐBQH khóa XV

Bộ Quốc phòng giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ứng cử...
2 ngày trước
82 lượt xem