NHNN chi nhánh Ninh Bình tổ chức Hội nghị chuyên đề về Quỹ tín dụng nhân dân

Thứ 6, 30.10.2020 | 16:15:09
433 lượt xem

Sáng 30/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị chuyên đề về Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, nhằm đánh giá thực trạng, cảnh báo nguy cơ rủi ro và đề xuất các giải pháp để củng cố, phát triển quỹ trong thời gian tới.

Đồng chí Tống Quang Thìn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghịTính đến hết ngày 30/9/2020, Ninh Bình có 39 quỹ tín dụng nhân dân với gần 31.000 thành viên, tổng nguồn vốn hoạt động là trên 3.930 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt trên 3.144 tỷ đồng. Nhìn chung, hoạt động của các quỹ tương đối ổn định, an toàn, hiệu quả. Hầu hết kinh doanh có lãi, nợ xấu chiếm tỷ lệ thấp, công tác củng cố phát triển thành viên tiếp tục được quan tâm; đã phát huy được ưu thế trong công tác huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư để cho vay, tương trợ cộng đồng vì sự phát triển bền vững.  

Tuy nhiên, qua thảo luận, các đại biểu cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các quỹ như năng lực quản trị, điều hành còn ở mức độ; việc tiếp cận, nghiên cứu văn bản, chính sách, chế độ mới của Nhà nước, của ngành còn chậm; chưa có kế hoạch, chính sách phát triển thu hút thêm thành viên mới; hiệu quả kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn ngừa, cảnh báo vi phạm chưa cao... Một số nguy cơ tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân cũng được các đại biểu nêu lên như tình trạng xa rời bản chất và mục tiêu hoạt động của quỹ, xu hướng thương mại hóa không còn tính liên kết cộng đồng, chạy theo mục tiêu lợi nhuận, ở một số quỹ có biểu hiện gia đình chủ nghĩa, tính liên kết hệ thống có chiều hướng suy giảm, muốn thoát ly mối liên kết với ngân hàng HTX, Hiệp hội QTD và Quỹ bảo toàn... 

Đồng chí Tống Quang Thìn phát biểu chỉ đạo tại hội nghịPhát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn nhấn mạnh: Mục tiêu hoạt động chủ yếu của quỹ tín dụng nhân dân là tương trợ nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và cải thiện đời sống các thành viên, bảo đảm bù đắp đủ chi phí và có tích lũy để phát triển. Do đó để ngăn chặn xu hướng xa rời bản chất, mục tiêu hoạt động hay thương mại hóa, đồng chí đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Bình trên cơ sở thẩm quyền được giao hoàn thiện các hành lang pháp lý để xử lý rủi ro; chỉ đạo giám sát các quỹ triển khai đề án củng cố, phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Tăng cường nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chế độ thông tin báo cáo để quản lý, giám sát, kịp thời cảnh báo, ngăn chặn các vi phạm; Rà soát, đánh giá, phân loại, tập trung xử lý các quỹ yếu kém theo nguyên tắc thận trọng, đảm bảo quyền lợi của người gửi; gắn với tái cơ cấu và xử lý nợ xấu. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh nắm chắc tình hình, chia sẻ thông tin với chính quyền địa phương nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các rủi ro có thể xảy ra. Sở Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh, cơ quan có liên quan, nghiên cứu đề xuất ban hành cơ chế chính sách theo thẩm quyền để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tham gia xử lý quỹ tín dụng yếu kém. UBND các cấp tăng cường quản lý, theo dõi giám sát hoạt động của các quỹ trên địa bàn, chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm ổn định tâm lý người dân, người gửi tiền, đấu tranh với thông tin sai lệch, đảm bảo cho quỹ tín dụng nhân dân hoạt động đúng mục đích, góp phần quan trọng vào việc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế ở địa phương./.

Phương Nhung (nbtv.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu