Tập hợp và phát huy trí tuệ của nhân dân đối với Văn kiện Đảng

Thứ 3, 20.10.2020 | 09:14:47
207 lượt xem

Việc thảo luận, lấy ý kiến nhân dân góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố ngày hôm qua 19/10 để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân từ nay đến hết ngày 10/11. 

Việc thảo luận, lấy ý kiến nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Đồng thời, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

GS.TS Phùng Hữu Phú

Phấn đấu “ý Đảng lòng dân là một”

Theo GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Ban soạn thảo văn kiện, lần này là lần lấy ý kiến trực tiếp và rộng rãi nhất trong nhân dân. Trong những lần lấy ý kiến trước đây, Ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, các chuyên gia, Trung ương, cho hoàn thiện một bước và công bố rộng rãi để xin ý kiến của toàn dân.

Việc tiếp thu ý kiến được thực hiện trên phương châm phấn đấu “ý Đảng lòng dân là một”. Những điểm nhân dân góp ý là hợp lý, có lợi cho đất nước thì phải tiếp thu tối đa. Vấn đề quan trọng nhất là quan điểm đúng chưa, định hướng đầy đủ chưa, nhiệm vụ nào cần bổ sung, điều chỉnh, các khâu đột phá. Những lưu ý đó, nhân dân từ thực tiễn của mình thấy cần bổ sung, điều chỉnh thì phải tiếp thu, những ý kiến có lợi cho đất nước, bao giờ cũng xuất phát từ lợi ích của đất nước, của nhân dân; những ý kiến không đúng, không mang lại lợi ích đất nước, không phù hợp với lợi ích, nguyện vọng của nhân dân thì đương nhiên không thể tiếp thu.

“Tiêu chí để tiếp thu là những ý kiến đó phải có lợi cho đất nước, cho nhân dân. Bác Hồ đã nói rồi: chân lý là có lợi cho đất nước, cho nhân dân. Cái gì không có lợi cho đất nước, cho nhân dân thì không phải là chân lý. Bác dậy chúng ta thế nào, cứ làm đúng như thế”.

GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, đồng thời cho biết, để ngăn chặn những luồng thông tin xấu độc, lợi dụng dân chủ, lợi dụng việc góp ý văn kiện để gây nguy hại cho Đảng, cho nhân dân trong quá trình tiếp thu ý kiến, cần phải luôn ghi nhớ điều quan trọng là phải làm cho nhân dân hiểu đúng các ý kiến trái chiều xấu độc vì mục đích của những thông tin đó là tác động đến nhân dân, làm mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Cách đấu tranh tốt nhất là làm cho nhân dân hiểu đúng để nhân dân tự phê phán. Và để nhân dân hiểu đúng có trách nhiệm của báo chí, báo chí phải lên tiếng, cái gì đúng thì nói đúng, chưa đúng nói chưa đúng. Cái đúng như trên đã nói, là cái có lợi cho đất nước, cho nhân dân.

TS Cao Viết Sinh.

Mục tiêu đưa ra dựa trên những căn cứ xác đáng

Một trong những nội dung được nhân dân đặc biệt quan tâm là mục tiêu đặt ra đến năm 2025 Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phân tích về những căn cứ để Dự thảo đưa ra những mục tiêu này, TS Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, để đưa ra các mục tiêu đó, Tiểu ban Kinh tế đã đặt nhiều đề tài, đưa nhiều phương án, sau đó trình Trung ương lựa chọn.

Căn cứ để xác định mục tiêu trên dựa vào việc đánh giá Việt Nam đang ở đâu (theo thống kê, hiện nước ta đang ở giai đoạn cuối nước thu nhập trung bình thấp), tiếp đến là căn cứ vào các yếu tố có thể kỳ vọng đạt được và dự báo tình hình trong nước 5 năm, 10 năm thậm chí 30 năm.

Cùng với đó là các căn cứ vào nghiên cứu của các tổ chức quốc tế, trong đó nhiều dự báo cho Việt Nam, đơn cử như với nội dung thu nhập trung bình thấp hay cao, Tiểu ban văn kiện về kinh tế phải căn cứ vào tiêu chí của Ngân hàng thế giới (WB): Thu nhập thấp (dưới 1.000 USD), trung bình thấp (1.000-4.000 USD), trung bình cao (4.000-12.000 USD) và cao (trên 12.000 USD); hay với chỉ số công nghiệp, cũng phải căn cứ vào tiêu chí của Tổ chức Phát triển công nghiệp của LHQ (UNDO) với quy định thế nào là nước công nghiệp, công nghiệp mới nổi.

“Nếu chỉ đưa các tiêu chí của riêng Việt Nam thì rất dễ nhưng để quốc tế công nhận mới là vấn đề, vì thế, phải căn cứ vào các tiêu chí quốc tế một cách rõ ràng”, TS Cao Viết Sinh cho biết.

Ông Nguyễn Túc.

Giám sát quyền lực kỳ này đặt ra mạnh hơn so với những kỳ trước

Về những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, dự thảo có nêu trong đột phá chiến lược thứ nhất đặt ra giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Đánh giá về giải pháp này, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho rằng giám sát quyền lực kỳ này đặt ra mạnh hơn so với những kỳ trước.

Ông Túc khẳng định chính giám sát quyền lực, nhất là giám sát quyền lực do nhân dân tiến hành đã giúp cho Đảng và Nhà nước ta ngăn chặn được một bước thoái hoá, biến chất.

“Chúng ta biết rằng Đại hội VI đổi mới, Đại hội VII trong Báo cáo chính trị có câu: “một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền thoái hoá, biến chất”, đến Đại hội VIII không còn “một số” nữa mà “một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức vụ, quyền hạn thoái hoá, biến chất”. Đến Đại hội IX là “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có chức vụ, quyền hạn thoái hoá, biến chất”. Đến Đại hội X dự thảo định bỏ chữ “không nhỏ”, nhưng một số thành viên trong tổ biên tập cho rằng, trong tình hình hiện nay chưa thể bỏ được chữ “không nhỏ”. Ngay trong buổi chiều hôm đó, báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cho thấy số đảng viên bị kỷ luật từ Đại hội IX đến Đại hội X tăng hơn rất nhiều”.

Ông Túc dẫn chứng như trên và khẳng định cần quan tâm, đẩy mạnh giám sát quyền lực, mà giám sát quan trọng nhất chính là giám sát của nhân dân. Hầu hết các vụ án điểm vừa rồi đều do dân phát hiện, báo chí đưa tin, các cơ quan chức năng mới vào cuộc.

Ông Túc dẫn chứng như trên và khẳng định cần quan tâm, đẩy mạnh giám sát quyền lực, mà giám sát quan trọng nhất chính là giám sát của nhân dân. Hầu hết các vụ án điểm vừa rồi đều do dân phát hiện, báo chí đưa tin, các cơ quan chức năng mới vào cuộc.

(Theo vov.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia

​Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục giữ gìn phát huy văn hóa doanh nhân Việt Nam để đóng góp vào sự phát triển của đất nước bằng bàn tay khối óc của mình.
7 giờ trước
54 lượt xem
Cần đảm bảo tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Cần đảm bảo tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng

​Các cơ quan cần sớm tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện các Đề án và nội dung công việc để bảo đảm tiến độ chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng.
7 giờ trước
43 lượt xem
Đến 31/12/2020 không hoàn thành lắp đặt trạm thu phí không dừng sẽ dừng hoạt động thu phí

Đến 31/12/2020 không hoàn thành lắp đặt trạm thu phí không dừng sẽ dừng hoạt động thu phí

Thủ tướng nhấn mạnh, trường hợp đến 31/12/2020 mà chưa vận hành trạm thu phí tự động thì Bộ Giao thông vận tải quyết định dừng hoạt động thu phí theo đúng quy định của pháp luật.
11 giờ trước
64 lượt xem
Kỷ luật 8 cán bộ diện Trung ương quản lý, kết thúc điều tra vụ án Nhật Cường trong năm nay

Kỷ luật 8 cán bộ diện Trung ương quản lý, kết thúc điều tra vụ án Nhật Cường trong năm nay

​Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 08 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc.
11 giờ trước
106 lượt xem
Thủ tướng Hun Sen: Việt Nam đóng góp xây dựng ASEAN đoàn kết, vững mạnh

Thủ tướng Hun Sen: Việt Nam đóng góp xây dựng ASEAN đoàn kết, vững mạnh

​Thủ tướng Campuchia Hun Sen đánh giá cao đóng góp của Việt Nam với ASEAN và khẳng định sẽ tăng cường hợp tác và ủng hộ Việt Nam trong khuôn khổ các diễn đàn khu vực và quốc tế.
12 giờ trước
59 lượt xem
Truyền thông Ả-rập: Việt Nam là kỳ tích châu Á mới

Truyền thông Ả-rập: Việt Nam là kỳ tích châu Á mới

Nhiều tờ báo của Ả-rập đã lấy lại bài viết “Liệu Việt Nam có phải là kỳ tích Châu Á tiếp theo?" của tờ The New York Times (Mỹ) và đăng tải bằng tiếng Ả-rập.
18 giờ trước
65 lượt xem
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Phong Điền, TP Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Phong Điền, TP Cần Thơ

Chiều 24/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu Quốc hội Đơn vị số 1, TP Cần Thơ đã tiếp xúc với hơn 200 cử tri tại huyện Phong Điền.
1 ngày trước
82 lượt xem