Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc dân Đại hội Tân Trào

Thứ 4, 19.08.2020 | 14:10:31
289 lượt xem

Sáng 19/8, tại Nhà Quốc hội diễn ra lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8, 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào, trao tặng Huân chương Lao động và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những người có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển tham dự Lễ kỷ niệm.Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu
tại lễ kỷ niệm
Tại buổi lễ, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có bài phát biểu nhằm ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc.

Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; là ý chí tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc; là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài, kiên cường bất khuất của nhân dân ta được tôi luyện qua các phong trào cách mạng; là bài học về xây dựng chính quyền, nắm bắt thời cơ cách mạng; là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Tiếp nối thành công của Cách mạng tháng Tám, 75 năm qua, Đảng và nhân dân ta đã viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc trong công cuộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc.

Trong những năm tháng xây dựng và đổi mới đất nước, nhờ quyết tâm đoàn kết, đồng lòng mà đất nước ta từ nước kinh tế kém phát triển trở thành một nước có kinh tế phát triển khá trong khu vực, đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Những thành tựu đó tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, ra đời trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng, Quốc hội nước ta vừa là thành quả, vừa là yêu cầu bức thiết của cách mạng. Quốc hội là biểu tượng của độc lập dân tộc, đại đoàn kết dân tộc, hiện thân của ý chí kiên cường và nghị lực phi thường của dân tộc Việt Nam. Gần 75 năm qua, Quốc hội đã luôn đồng hành cùng các bước phát triển của dân tộc, ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ đã diễn ra lễ trao tặng Huân chương Lao động và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những người có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim NgânPhát biểu tại lễ trao tặng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những đóng góp của những cá nhân được tặng thưởng; đồng thời cho rằng, để có được những thành quả này, Quốc hội đã không ngừng đổi mới, kế thừa, phát huy những thành tích đạt được, ngày càng nâng cao hiệu quả công tác. Hoạt động của Quốc hội kể từ ngày đại hội Quốc dân Tân Trào, 75 năm qua đã có nhiều thế hệ tiếp nối, kế thừa để xây dựng nền móng cho đất nước ta, cho nền dân chủ và hoạt động của Quốc hội có được ngày hôm nay, đó là có sự đóng góp to lớn của tất cả các thế hệ, cán bộ, lãnh đạo của Quốc hội Việt Nam, các cơ quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, Văn phòng Quốc hội và các cá nhân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, dù đảm nhận cương vị, vai trò, chức trách và thực hiện nhiệm vụ khác nhau, nhưng các cá nhân đều là những tấm gương tiêu biểu về trí tuệ, tư duy đổi mới, nhạy bén với thời cuộc; quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; khách quan, thận trọng trong xem xét, quyết định; chú trọng đoàn kết, dân chủ, công khai trong tổ chức, hoạt động và luôn trăn trở, cống hiến hết mình cho sự phát triển của Quốc hội nói riêng và đất nước nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc"Các đồng chí đã thực hiện tốt vai trò là người lãnh đạo, nhà lập pháp, xây dựng chính sách, có nhiều đóng góp quý báu cho quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, đổi mới quy trình lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần tạo ra nhiều dấu ấn quan trọng trong hoạt động của Quốc hội. Trong đó phải kể đến những đóng góp trong việc xây dựng và trình Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 2013 - một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đồng bộ cả về kinh tế, chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Các đồng chí đã nỗ lực, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo để cùng với tập thể bảo đảm trong mỗi quyết sách của Quốc hội thống qua luôn quán triệt nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và kết tinh ý chí, nguyện vọng của cử tri và các tầng lớp Nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, những cá nhân được nhận các danh hiệu này hôm nay, trong bất cứ hoàn cảnh hoặc ở cương vị công tác nào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của người đại biểu Nhân dân, luôn hướng tới mục đích phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân; tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao bằng khen của Thủ tướng cho ông Vũ Hải Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hộiChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao các cơ quan hữu quan đã rất cố gắng, tiến hành các thủ tục cần thiết để kịp thời khen thưởng và tổ chức trao tặng. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để nghiên cứu, sửa đổi các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của Quốc hội.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 6 cá nhân. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 5 cá nhân; Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Vũ Hải Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội./.

(Theo vov.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng nêu sáng kiến: “Đưa hàng từ nông thôn ra thành thị”

Thủ tướng nêu sáng kiến: “Đưa hàng từ nông thôn ra thành thị”

Thủ tướng đưa ra sáng kiến đưa hàng từ nông thôn lên thành thị, thực hiện kích cầu thị trường 100 triệu dân.
19 giờ trước
63 lượt xem
Chủ tịch Quốc hội dự lễ Kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Chủ tịch Quốc hội dự lễ Kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào

Những thành tựu to lớn, toàn diện của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong suốt 45 năm qua là minh chứng khẳng định, con đường phát triển đi lên Chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em lựa chọn là hết sức đúng đắn.
23 giờ trước
80 lượt xem
Cuộc đời Fidel Castro và mối thân tình đặc biệt dành cho Việt Nam

Cuộc đời Fidel Castro và mối thân tình đặc biệt dành cho Việt Nam

Xin giới thiệu bài viết của TS Lộc Thị Thủy - Viện Nghiên cứu Châu Mỹ nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2/12/1960-2/12/2020).
24 giờ trước
87 lượt xem
Thủ tướng chỉ đạo thần tốc, quyết liệt phòng, chống COVID-19

Thủ tướng chỉ đạo thần tốc, quyết liệt phòng, chống COVID-19

Trước bối cảnh xuất hiện các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã chỉ đạo các biện pháp với tinh thần “Thần tốc, thần tốc hơn nữa/ Quyết liệt, quyết liệt hơn nữa”.
1 ngày trước
70 lượt xem