Cần có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai

Thứ 4, 08.01.2020 | 10:08:33
330 lượt xem
Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Ngành Nội chính Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 diễn ra ngày 6/1.
Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo tổng kết của ngành và các ý kiến tham luận, thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao những kết quả toàn ngành đạt được trong những năm qua và trong năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh, ngành Nội chính Đảng đã làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, chất lượng ngày càng nâng cao, góp phần quan trọng vào việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả những chủ trương của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tích cực, chủ động tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh PCTN, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp ngày càng nền nếp hiệu quả…

Phân tích bối cảnh trong nước và thế giới năm 2020, nhấn mạnh là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực nội chính, PCTN và cải cách tư pháp, ngành Nội chính cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Đồng chí yêu cầu, toàn ngành cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp của Đảng về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp. Nhất là, tập trung nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, định hướng lớn về nội chính, PCTN và cải cách tư pháp, trước mắt là phục vụ cho chuẩn bị Văn kiện đại hội XII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp. Nâng cao chất lượng thẩm định các đề án, văn bản thuộc lĩnh vực nội chính, PCTN và cải cách tư pháp; tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, thể chế, chính sách, pháp luật của nhà nước để “không thể tham nhũng”, nhất là các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, công khai, minh bạch, cơ chế bảo vệ, khuyến khích người tích cực đấu tranh PCTN, đồng thời xử lý nghiêm những người lợi dụng chống tham nhũng để chống phá Đảng, Nhà nước.

Đồng chí cũng yêu cầu, cần tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, góp phần đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh PCTN. Cần phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan chức năng tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo là “không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, không chịu sức ép của bất cứ tổ chức, cá nhân nào”.

"Ngành Nội chính phải tăng cường phối hợp tham mưu, kiên quyết ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”; xử lý nghiêm những cán bộ hư hỏng, tiêu cực, tham nhũng. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, đồng chí Tổng Bí thư đã nói, dù rất đau lòng, nhưng vì sự nghiêm minh của kỷ luật đảng, sự thượng tôn pháp luật Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh, uy tín của Đảng và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải tiếp tục làm, làm mạnh hơn nữa trong thời gian tới" - đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chínhCùng với đó, toàn ngành cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các cơ quan nội chính, nhất là kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN: “chống tham nhũng, trước hết trong các cơ quan có chức năng PCTN”; chống lạm quyền trong hoạt động tư pháp. Tăng cường theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng lưu ý, toàn ngành cần tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng (các dự án đầu tư lớn; quản lý sử dụng đất đai; việc mua bán, chuyển nhượng tài sản công; cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; các dự án mua sắm lớn từ ngân sách nhà nước...).

Chủ động phối hợp, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh “điểm nóng”, bị động, bất ngờ…; phải giải quyết tận gốc của vụ việc, không để các thế lực thù địch lợi dụng việc khiếu kiện làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, ngành Nội chính cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng thật sự liêm chính, trong sạch, bản lĩnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai; có trình độ, hiệu biết các lĩnh vực, nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kiến thức, kinh nghiệm sâu sắc về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phải thật sự liêm chính, vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Với những thành tích đạt được trong năm 2019 và truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành Nội chính Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng rằng, trong năm 2020 ngành Nội chính Đảng sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; góp phần xứng đáng vào sự phát triển của đất nước./.

(Theo dangcongsan.vn)

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu

Tin cùng chuyên mục

Nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII bằng hình thức nào?

Nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII bằng hình thức nào?

Nhân dân thảo luận, góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội thảo, tọa đàm khoa học hoặc thông qua hệ thống thư, báo.
7 giờ trước
51 lượt xem
Đại biểu Quốc hội: Vẫn cần duy trì Sổ hộ khẩu đến cuối năm 2022

Đại biểu Quốc hội: Vẫn cần duy trì Sổ hộ khẩu đến cuối năm 2022

​Theo nhiều ý kiến Đại biểu Quốc hội, vẫn cần duy trì Sổ hộ khẩu đến cuối năm 2022 để có thời gian chuyển tiếp khi Luật Cư trú có hiệu lực từ ngày 1/7/2021, tránh phiền hà cho người dân.
8 giờ trước
43 lượt xem
​​​​Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII

​​​​Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII

Sau lễ dâng hương thành kính tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tỉnh, Đại hộiđại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất – Phiên trù bị.
1 ngày trước
284 lượt xem
​​​Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

​​​Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Sáng nay (20/10), Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc theo hình thức trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các vị...
1 ngày trước
83 lượt xem
Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh

Chiều nay (20/10), trước giờ diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đoàn đại biểu dự Đại hội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm...
1 ngày trước
197 lượt xem