Điều chỉnh hơn 1.650 tỷ đồng từ Bộ GTVT sang Đà Nẵng

Thứ 3, 28.04.2020 | 14:31:41
137 lượt xem
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ điều chuyển 1.651,664 tỷ đồng từ Bộ GTVT cho UBND TP Đà Nẵng.

Sáng 28/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hàng năm từ Bộ Giao thông vận tải sang UBND thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng.

Dự án này được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, có tổng mức đầu tư 2.050,787 tỷ đồng gồm 1.970,787 tỷ đồng vốn BT và 80 tỷ đồng vốn từ ngân sách thành phố Đà Nẵng (để hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng).

Phiên họp 44 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016–2020, Dự án đã được bố trí 553,954 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ GTVT; dự kiến bố trí bổ sung 1.097,71 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn. Số vốn còn thiếu (727,195 tỷ đồng) sẽ được cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Do vướng mắc về việc thanh toán vốn nên đến nay Dự án chưa được bố trí vốn để thanh toán cho nhà đầu tư. Chính phủ đề xuất điều chỉnh vốn từ Bộ Giao thông vận tải về UBND thành phố Đà Nẵng để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Nhà nước và tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục thanh toán hiện nay.

Theo đó sẽ điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn năm 2020 của Bộ GTVT số tiền 1.651,664 tỷ đồng, đồng thời, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn năm 2020 cho UBND thành phố Đà Nẵng số tiền trên để thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện Dự án.

Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đồng ý với đề xuất của Chính phủ. Sau khi thảo luận, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng biểu quyết đồng ý và giao Chính phủ bố trí đủ nguồn cho dự án, chỉ thanh toán khi đã có kết quả kiếm toán./.

(Theo vov.vn)

  • Từ khóa