Triển khai nhiệm vụ Thi đua – Khen thưởng năm 2020

Thứ 2, 23.03.2020 | 16:59:31
238 lượt xem

Chiều 23/3, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân. 

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghịPhát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh khẳng định: những chuyển biến tích cực, hiệu quả của phong trào thi đua, khen thưởng của tỉnh trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra. Các phong trào thi đua đã gắn kết với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã chú trọng tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đặc biệt đã chú trọng khen cho người lao động, góp phần kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua của tỉnh…

Về nhiệm vụ trong năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Đinh Văn Điến đề nghị: Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19, trong đó chú trọng phát hiện, khen thưởng đột xuất đối với những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch. Tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt, đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, qua đó phát huy tinh thần sáng tạo, cổ vũ tập thể, cá nhân quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Các địa phương, đơn vị tổ chức sơ kết, tổng kết, góp phần tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu đề nghị xét khen thưởng cấp Nhà nước đối với các tập thể, cá nhân trong năm 2020./.

Trần Trung (nbtv.vn)

  • Từ khóa