Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Tam Điệp

Thứ 5, 20.02.2020 | 15:51:21
223 lượt xem

Sáng 20/2, HĐND thành phố Tam Điệp khoá VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họpKỳ họp đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Trên tinh thần đoàn kết nhất trí cao, HĐND thành phố đã nhất trí bầu ông Tống Đức Thuận, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp đã kiện toàn chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố khoá VIII nhiệm kỳ 2016-2021. 

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy HĐND thành phố tại kỳ họp góp phần tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương, hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND thành phố đã đề ra./. 

Đỗ Tho (nbtv.vn)

  • Từ khóa