.
Chủ tịch nước trao Quyết định thăng cấp hàm Thượng tướng
Thứ Bảy, 12/12/2015, 09:22 [GMT+7]

    Chiều 11/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Quyết định thăng cấp hàm cấp từ Trung tướng lên Thượng tướng cho 3 đồng chí sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là các đồng chí Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Võ Trọng Việt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

    Cùng dự buổi lễ có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ và đại diện các cơ quan, ban, ngành Trung ương.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Quyết định cho 3 đồng chí
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Quyết định cho 3 đồng chí

    Chúc mừng và trao Quyết định cho các đồng chí được thăng cấp hàm Thượng tướng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định đây là niềm vinh dự to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và đối với cá nhân, gia đình, quê hương mỗi đồng chí. Việc thăng quân hàm cấp Thượng tướng thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quân đội. Đồng thời, cũng là sự ghi nhận đánh cao những đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

    Các đồng chí được thăng quân hàm cấp Thượng tướng hôm nay là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước, Quân đội được đào tạo cơ bản, được rèn luyện thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quân đội, đã có nhiều chiến công, thành tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng phát triển đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế.

    Trên các cương vị công tác, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào các đồng chí cũng luôn thể hiện là các cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, luôn mang hết tinh thần trách nhiệm, trình độ và năng lực để hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao.

    Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới đang đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta những nhiệm vụ hết sức nặng nề…Vì vậy đòi hỏi Quân đội nhân dân phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

    Đảng bộ quân đội phải thực sự đoàn kết thống nhất, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng đi thẳng lên hiện đại, là nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

    Giao nhiệm vụ cho các đồng chí được thăng quân hàm lần này, Chủ tịch nước cho rằng vinh dự lớn nhưng trách nhiệm càng cao. Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí là những cán bộ sĩ quan cấp cao, giữ các trọng trách trong Quân đội, trong thời gian tới cần phải phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ và bản lĩnh của mình tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của QĐND anh hùng, giữ vững phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, tuyệt đối trung thành, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ huy.

    Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ người làm tướng phải “Trí-  dũng - nhân - tín- liêm - trung” để luôn xứng đáng là người chỉ huy tài năng, mẫu mực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

    Cùng các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu triển khai lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong Quân đội thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng nhằm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng làm cơ sở để xây dựng các đơn vị trong toàn quân vững mạnh toàn diện; đồng thời góp phần hoàn thiện tổ chức lực lượng quân đội theo hướng thường trực, tinh gọn, cơ động, có sức chiến đấu cao, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên rộng khắp, hùng hậu; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; nâng cao chất lượng rèn luyện, huấn luyện bộ đội sát với thực tế chiến đấu trong chiến tranh hiện đại, công nghệ cao.

    Chủ tịch nước mong muốn các đồng chí được thăng quân hàm luôn chủ động, nhạy bén, nắm vững tình hình, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp chiến lược đúng đắn, kịp thời xử lý những tình huống xảy ra, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hoà bình để xây dựng phát triển đất nước.

    Thay mặt các đồng chí được thăng quân hàm, Thượng tướng Võ Trọng Việt bày tỏ đây vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao; khẳng định thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả những nhiệm vụ mà Chủ tịch nước căn dặn; nguyện tuyệt đối trung thành, làm hết sức mình để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

(Theo vov.vn)

 

 

 

 

;
.