.
Phát hành cuốn sách về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
Thứ Sáu, 05/09/2014, 16:28 [GMT+7]

    Sáng 5/9,Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Cộng tác viên phía Bắc năm 2014 và lễ phát hành sách “Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam - Nền tảng chính trị, pháp lý cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới”. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì hội nghị.

    Tại hội nghị, các đại biểu và cộng tác viên đã nghe thông báo tình hình xuất bản của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (Viện Nghiên cứu Lập pháp) năm 2014 và định hướng năm 2015. Theo đó, từ đầu năm tới nay, với những bài viết, nghiên cứu chất lượng cao của các phóng viên, cộng tác viên tạp chí đã bám sát hoạt động của Quốc hội, chú trọng vào công tác tuyên truyền, đưa Hiến pháp 2013 vào cuộc sống.

    Về định hướng năm 2015, TS. Phạm Văn Hùng, Tổng Biên tập tạp chí Nghiên cứu Lập pháp cho biết sẽ tiếp tục xây dựng tạp chí thành Tạp chí nghiên cứu khoa học hàng đầu, là nơi cung cấp thông tin thiết thực cho các đại biểu Quốc hội và là diễn đàn tin cậy của các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực lập pháp, góp phần thiết thực phục vụ hoạt động lập pháp của Quốc hội, làm giàu thêm khoa học nghiên cứu lập pháp, cũng như tuyên truyền phổ biến pháp luật.

    “Tạp chí đặc biệt ưu tiên và chú trọng những bài viết có phân tích tác động đa chiều của các chính sách, những bài có tính ứng dụng cho việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, các cơquan của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. Tiếp tục tăng cường trao đổi, liện hệ đặt các bài viết theo định hướng hệ thống chủ đề, bám sát chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Chương trình hoạt động giám sát năm 2015 của Quốc hội”, TS Phạm Văn Hùng cho biết.

    Cũng tại Hội nghị, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp - Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội đã công bố phát hành cuốn sách “Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam nền tảng chính trị, pháp lý cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới”.

Phát hành cuốn sách do Tạp chí Nghiên cứu lập pháp biên soạn.
Phát hành cuốn sách do Tạp chí Nghiên cứu lập pháp biên soạn

    Cuốn sách trên 400 trang, tập hợp các bài nghiên cứu, phân tích bình luận của các chính khách, nhà khoa học về nội dung ý nghĩa và các giá trị của bản Hiến pháp năm 2013. Cuốn sách đã nêu bật được những vấn đề cơ bản của Hiến pháp về những giá trị nền tảng và mục tiêu cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam; các quy định của Hiến pháp về chính sách dân tộc, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, đường lối niệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại...; Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Đồng thời giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng góp phần thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2016).

(Theo vov.vn)

 

;
.