.
Xử lý Doanh nghiệp nhà nước không công bố thông tin theo quy định
Thứ Ba, 11/10/2016, 09:31 [GMT+7]

    Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam chưa thực hiện công bố công khai bất cứ một nội dung nào theo quy định.(ảnh minh họa: KT)
Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam chưa thực hiện công bố công khai bất cứ một nội dung nào theo quy định (ảnh minh họa: KT)

    Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nghiêm túc quán triệt và thực hiện công bố đầy đủ thông tin hoạt động theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định của Nghị định 81/2015/NĐ-CP; báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định và đề xuất xử lý đối với các vi phạm về công bố thông tin.

    Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP và định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

    Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP tính đến ngày 20/09/2016, cả nước mới chỉ có 140/432 doanh nghiệp nhà nước thực hiện công bố thông tin, chiếm 32,41% số doanh nghiệp phải công bố.

    Theo báo cáo này, trong số 31 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải công bố thông tin thì chỉ có duy nhất 1 doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo quy định đó là Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam. Đặc biệt, một số doanh nghiệp như: Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam... là những đơn vị chưa thực hiện công bố công khai bất cứ một nội dung nào về công bố thông tin theo quy định.

    Theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp nhà nước phải định kỳ công bố các thông tin: 1- Chiến lược phát triển của doanh nghiệp; 2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp; 3- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp; 4- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất tính đến năm báo cáo; 5- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có); 6- Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm; 7- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; 8- Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp; 9- Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

(Theo vov.vn)

 

 

 

 

 

 

 

;
.