.
Miễn gọi nhập ngũ với những thanh niên cận thị
Thứ Năm, 01/09/2016, 10:00 [GMT+7]

    Từ ngày 15/8/2016, Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP  bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Thanh niên làm nghĩa vụ quân sự phải đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định

Thanh niên làm nghĩa vụ quân sự

phải đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định

    Theo đó, thông tư này quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự thì các trường hợp cận thị nêu sau sẽ không được gọi nhập ngũ: Cận thị từ 3.0 điop trở lên. Cận thị từ 1.5 điop trở lên và thuộc sức khỏe loại 3.

    Cũng theo thông tư các trường hợp thị lực của mắt sau cũng không được gọi nhập ngũ:

    Thị lực mắt phải là 8/10; tổng thị lực hai mắt là 16/10.

    Thị lực mắt phải là 6/10, 7/10; tổng thị lực hai mắt là 13/10 -15/10.

    Thị lực mắt phải là 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10; tổng thị lực hai mắt là 6/10 -12/10.

    Căn cứ theo Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, Điều 41 Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ.

    Đối với công dân chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

    Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân quy định tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1,2,3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khẻ và thực hiện nghĩa vụ sức khỏe.

(Theo vov.vn)

 

 

 

;
.