.
Ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Bảo hiểm xã hội và Cục Thi hành án dân sự
Thứ Năm, 02/07/2015, 11:04 [GMT+7]

     BHXH tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình vừa  tổ chức Hội nghị "Ký kết quy chế phối hợp công tác"

Lãnh đạo 2 cơ quan ký
Lãnh đạo 2 cơ quan ký kết quy chế phối hợp

    Theo nội dung ký kết, BHXH và Tổng cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện Quy chế theo yêu cầu của mỗi bên. Định kỳ tháng 03 và tháng 09 hàng năm, BHXH các cấp phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp rà soát, tổng hợp kết quả thi hành án dân sự liên quan đến BHXH. Trên cơ sở kết quả tổng hợp, BHXH phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự xem xét, đánh giá và có biện pháp giải quyết cụ thể để công tác thi hành án liên quan đến BHXH được thuận lợi, hiệu quả, đúng pháp luật…

    Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, BHXH và Tổng cục Thi hành án dân sự thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chính sách BHXH, thi hành án dân sự và pháp luật có liên quan để cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện, bảo đảm cho công tác thi hành án dân sự liên quan đến BHXH đạt hiệu quả cao, hạn chế các vi phạm pháp luật liên quan đến BHXH, khắc phục tình trạng nợ đọng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân, tập thể; bảo đảm lợi ích của nhà nước.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

    Việc ký kết quy chế phối hợp lần này sẽ góp phần tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp giữa BHXH tỉnh và Cục THADS tỉnh trong công tác thi hành án dân sự nói chung và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác THADS liên quan đến BHXH nói riêng, nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ các bên thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể, cá nhân; đảm bảo lợi ích của nhà nước, trật tự an toàn và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT .

Đỗ Tho (nbtv.vn)

 

 

 

 

;
.