.
Ký kết quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Cục thuế tỉnh
Thứ Hai, 09/03/2015, 15:30 [GMT+7]

     Sáng ngày 09/3, Liên đoàn Lao động tỉnh và Cục thuế tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác nhằm tăng cường tuyên truyền luật công đoàn, luật thuế và thu kinh phí công đoàn.

Lãnh đạo Cục thuế tỉnh avf LĐLĐ tỉnh ký kết quy chế phối hợp
Lãnh đạo Cục thuế tỉnh và LĐLĐ tỉnh ký kết Quy chế phối hợp 

    Theo đó, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, LĐLĐ tỉnh và Cục thuế tỉnh có trách nhiệm phối hợp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tuyên truyền Luật Công đoàn, Luật Thuế và thu kinh phí công đoàn; kiểm tra, thanh tra việc đóng kinh phí công đoàn 2% tại các doanh nghiệ thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

    Trên cơ sở thông tin quản lý thuế và cơ sở dữ liệu về đăng ký thuế, định kỳ tháng đầu của quý, Cục thuế tỉnh cung cấp thông tin về đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn cho LĐLĐ tỉnh.

     LĐLĐ tỉnh sẽ cung cấp thông tin danh sách đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn 2% bao gồm: danh sách doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty TNHH, công ty cổ phần, và các loại hình doanh nghiệp khác; số lao động; số kinh phí công đoàn phải đóng của các doanh nghiệp; số kinh phí công đoàn đã đóng.

    Đối với các đơn vị, doanh nghiệp do chi cục thuế các huyện quản lý, LĐLĐ các huyện trực tiếp phối hợp với chi cục thuế các huyện để thu kinh phí công đoàn.

Phạm Nguyệt (nbtv.vn)

 

 

 

;
.