.
Sơ kết công tác phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 6 tháng đầu năm
Thứ Hai, 11/07/2016, 15:54 [GMT+7]

     Sáng nay (11/7), BCĐ phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

    Đồng chí Mai Văn Tuất, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

    Trong 6 tháng đầu năm 2016, BCĐ tỉnh và cấp huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, chiến sỹ LLVT và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

    Các nội dung của chương trình phối hợp được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của tỉnh và địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH, củng cố quốc phòng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

    Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đã làm rõ hơn những kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trong 6 tháng đầu năm, nhiều chương trình, hoạt động phối hợp được thực hiện cả về bề rộng và chiều sâu mang lại kết quả thiết thực.

    Kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Văn Tuất, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định: 6 tháng đầu năm, BCĐ từ tỉnh đến huyện đã tổ chức các hoạt động phối hợp một cách toàn diện, hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng ở địa phương và cơ sở. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn tồn tại một số hạn chế trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi còn chưa kịp thời.

    Để làm tốt nhiệm vụ phối hợp hoạt động 6 tháng cuối năm 2016, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Mai Văn Tuất nhấn mạnh: Các thành viên BCĐ cần thực hiện nhiệm vụ phối hợp chung, trên cơ sở chức năng của từng ngành, từng đơn vị tiến hành rà soát những nhiệm vụ, mục tiêu đã đăng ký để có lộ trình thực hiện đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

    Nắm chắc tình hình tư tưởng trong nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng NTM và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Phối hợp tham gia tốt nhiệm vụ diễn tập quốc phòng an ninh. Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của BCĐ các cấp. Tổ chức kiểm tra, khảo sát chương trình phối hợp hoạt động đối với BCĐ huyện Nho Quan và thành phố Ninh Bình trên tinh thần đi sâu sát từ cơ sở để nắm rõ tình hình thực tế tại mỗi địa phương.

Minh Quyên (nbtv.vn)

 

 

 

;
.