.
Đoàn Khối cơ quan tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Thứ Năm, 21/07/2016, 16:21 [GMT+7]

     Sáng 21/7, Đoàn Khối cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho hơn 80 cán bộ đoàn trong Khối.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tại Đại hội lần thứ XII của Đảng; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

    Hội nghị cũng đã triển khai chương trình hành động của Đoàn Khối cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trên cơ sở đó, vận dụng vào việc triển khai thực hiện chương trình hành động vào đơn vị mình một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

    Đoàn Khối cơ quan tỉnh chỉ đạo các cán bộ đoàn cần tập trung nghiên cứu nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những vấn đề cốt lõi và vấn đề mới của Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến thanh niên, công tác thanh niên, mục tiêu, quan điểm của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên, bỗi dưỡng chăm lo thế hệ trẻ. 

Việt Cường (nbtv.vn)

 

 

 

;
.