.
Hội nghị nghe triển khai lập quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư trong KCN Tam Điệp, giai đoạn II
Thứ Tư, 15/06/2016, 17:17 [GMT+7]

     Sáng nay (15/6), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe triển khai lập quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư trong khu công nghiệp Tam Điệp, giai đoạn II; biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đang được tập trung thực hiện; phương án giải quyết các kiến nghị của Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao.

    Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh, các địa phương, Doanh nghiệp có liên quan.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, đề xuất về những nội dung liên quan đến lĩnh vực mình quản l‎ý, tập trung vào tình hình quản l‎ý đất đai, việc tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án, kế hoạch sử dụng đất tại khu vực diện tích đất Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao sử dụng; nêu rõ các khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết những kiến nghị của Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao và các biện pháp tăng cường công tác quản l‎ý nhà nước về đất đai.

    Theo đó, những năm qua, tỉnh đã có nhiều quyết định thu hồi diện tích đất nằm trong vùng nguyên liệu của Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao để thực hiện các dự án. Tuy nhiên, phần lớn những dự án này đều không được các doanh nghiệp được giao đất triển khai như: Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái vui chơi, giải trí Hồ Đồng Chương tại xã Kỳ phú, Phú Long, huyện Nho Quan; Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giống gà chất lượng cao tại xã Phú Long, huyện Nho Quan; Dự án khai thác đất tại mỏ đất đồi Sòng Vặn, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp; Dự án khu công nghiệp Tam Điệp giai đoạn II, gây lãng phí hiệu quả sử dụng đất, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu tại Hội nghị

    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Thạch nhấn mạnh: Tình trạng các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn nhiều, gây lãng phí tài nguyên đất đai, khoáng sản, làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án. Đồng chí yêu cầu các Sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đôn đốc nhà đầu tư, tăng cường giám sát, kiểm tra chặt chẽ tiến độ các dự án theo yêu cầu đề ra; đồng thời tham mưu, đề xuất kịp thời các giải pháp hiệu quả để xử lý những vi phạm của nhà đầu tư, đảm bảo tiến độ dự án.

    Cụ thể đối với các Dự án đang chậm tiến độ thuộc khu vực đất do Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao quản lý, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành chức năng làm việc trực tiếp với nhà đầu tư về tiến độ và cam kết thực hiện dự án theo đúng quy định; hướng dẫn, phối hợp với các địa phương để rà soát, điều chỉnh, phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng; trong đó cần quy định rõ về thời hạn giải phóng mặt bằng, thời hạn thực hiện dự án đối với nhà đầu tư, nhanh chóng chi trả bồi thường theo phương án đã được phê duyệt, đảm bảo các quy trình, quy định và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đối với các nhà đầu tư không đủ năng lực, cần kiên quyết thu hồi cấp phép đầu tư.

    Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Thạch đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, của tập thể cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao trong việc thực hiện các quyết định của UBND tỉnh, yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét các kiến nghị của Công ty để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh và vùng nguyên liệu; đề nghị Công ty tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành để điều chỉnh, hoàn thiện chi tiết quy hoạch khu Công nghiệp Tam Điệp, giai đoạn II, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, tiếp tục đầu tư xây dựng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Linh Nhâm (nbtv.vn)

 

 

 

;
.