.
Huyện ủy Nho Quan tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015
Thứ Sáu, 01/01/2016, 10:56 [GMT+7]

     Chiều 31/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Nho Quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

    Năm 2015, Huyện ủy Nho Quan đã chỉ đạo tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, kịp thời ban hành các chương trình hành động, kế hoạch để triển khai thực hiện. Đặc biệt là chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, công tác đảng viên được tăng cường, đã kết nạp mới được 276 đảng viên. Cùng với đó công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định.

    Trong năm 2015, Đảng bộ huyện Nho Quan đã lãnh đạo phát triển KT - XH đạt nhiều kết quả quan trọng như về thu ngân sách đạt 113 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra hơn 98%, cùng với đó sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng hàng hóa, đạt 70 triệu đồng/ha canh tác.

    Công tác xây dựng NTM được quan tâm chỉ đạo, huy động có hiệu quả nguồn lực, luồng ghép các chương trình, dự án. Năm 2015 Nho Quan có thêm 4 xã được công nhận xã NTM, vượt 2 xã so với kế hoạch; an sinh xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt, tỷ lệ hộ nghèo còn 5%....

    Năm 2016, Nho Quan tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ và tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành cua chính quyền các cấp, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển KT-XH, xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng NTM; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh... phấn đấu hoàn thành và vượt mức 14 chỉ tiêp chủ yếu trong năm 2016.

Thu Hiền (nbtv.vn)

 

 

 

;
.