.
Hội nghị trực tuyến quán triệt luật sửa đổi bổ sung Luật thi hành án dân sự
Thứ Sáu, 24/04/2015, 16:58 [GMT+7]

     Ngày 24/4, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự và sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015. Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Lê Văn Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình

    Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe, quán triệt nội dung cơ bản của kế hoạch triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự. Theo đó Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8, có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

    Luật đã sửa đổi 55/183 điều so với Luật thi hành án hiện hành. Những nội dung cơ bản được sửa đổi, bổ sung như về quyền và nghĩa vụ của đương sự trong thi hành án dân sự, về việc chủ động ra quyết định thi hành án hoặc yêu cầu; về xác minh điều kiện thi hành án và xác định việc chưa có điều kiện thi hành; về biện pháp bảo đảm thi hành án...Bên cạnh đó, Luật cũng quy định rõ hơn vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân trong công tác thi hành án dân sự.

    Hội nghị cũng đã tổ chức sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015. Theo đó, từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/3/2015, cơ quan thi hành án tỉnh Ninh Bình đã thụ lý tổng số gần 9 nghìn việc, đã giải quyết xong trên 1500 việc, đạt tỷ lệ 60% so với cùng kỳ. Về tiền, đã thụ lý gần 400 tỷ đồng, đã giải quyết xong gần 150 tỷ đồng. Nổi bật về thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách Nhà nước đã giải quyết được trên 1000 việc, thu được số tiền 4 tỷ đồng...

    Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự trong 6 tháng qua vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại như kết quả thi hành án chưa có sự chuyển biến mang tính đột phá, công tác hỗ trợ tháo gỡ vật liệu nổ trong phối hợp cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế hiện nay chưa có giái pháp thực hiện; nhiều vụ viện liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân có số thu lớn chưa được giải quyết.

    Hội nghị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm 2015 đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao.

Thu Hiền (nbtv.vn)

 

 

 

;
.