.
Đảng bộ Thành phố Ninh Bình
Đẩy mạnh học tập Chuyên đề tư tưởng tấm gương đạo đức HCM năm 2015
Thứ Năm, 23/04/2015, 09:25 [GMT+7]

     Học tập và làm theo tấm gương đạo đạo đức HCM  theo chuyên đề năm 2015 về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng TSVM”, Thành ủy Ninh Bình đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tổ chức cho cán bộ đảng viên nghiên cứu, học tập nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả nội dung chuyên đề. Đồng thời, đăng ký nội dung học tập gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng tập thể, cá nhân.

Thành ủy Ninh Bình học tập chuyên đề năm 2015

Thành ủy Ninh Bình học tập chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức

Hồ Chí Minh năm 2015 qua truyền hình trực tiếp

    Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch HCM theo chuyên đề trọng tâm năm 2015 về “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng TSVM”, Thành ủy Ninh Bình đã chỉ đạo cấp phát tài liệu sinh hoạt chi bộ Chuyên đề quý I/2015 với nội dung “Trung thực, trách nhiệm”; chỉ đạo 100% các chi bộ tổ chức cho đảng viên sinh hoạt; đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác theo chuyên đề năm 2015 gắn với chức trách, nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân.

    Đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Ninh Bình cho biết: "Để nâng cao hiệu quả việc nghiên cứu học tập chuyên đề, Thành ủy Ninh Bình đã chỉ đạo tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chuyên đề tại các Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Qua đó, kịp thời khen thường, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; chấn chỉnh, phê bình những đơn vị, đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc việc Học tập và làm theo chuyên đề tấm gương đạo đức của Bác".

    Cùng với đó, vừa qua, 75 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy Ninh Bình đã tổ chức 379 hội nghị cho cán bộ, đảng viên học tập Chuyên đề tư tưởng tấm gương đạo đức HCM năm 2015 qua truyền hình trực tiếp với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%.

    Trong quá trình học tập, các cấp ủy Đảng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có nhiều sáng tạo trong công tác quản lý đảng viên. Qua đó, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên dự học tập được nâng lên rõ rệt; đã cơ bản khắc phục được tình trạng đảng viên ngồi học nói chuyện riêng hoặc bỏ về giữa giờ. Kết thúc đợt học tập, các tổ chức cơ sở đảng đã tổng hợp, báo cáo kết quả về BTV Thành ủy. Đồng thời, cấp ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm để lãnh đạo, tổ chức hội nghị lần sau đạt kết quả cao hơn.

    Việc chỉ đạo học tập nghiêm túc, hiệu quả Chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 giúp các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Thành phố Ninh Bình nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó. Qua đó, xây dựng Đảng bộ, chi bộ không ngừng lớn mạnh, vững mạnh toàn diện.

Thu Dung (nbtv.vn)

 

 

 

 

;
.