.
Sở Tư pháp lấy ý kiến vào dự thảo luật dân sự
Thứ Năm, 26/03/2015, 16:37 [GMT+7]

     Ngày 26/3, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi). Tham dự Hội nghị có  đại diện của các sở, ban, ngành của tỉnh;  Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, TX.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi).

    Dự thảo Bộ Luật Dân sự gồm 712 điều, bố cục thành 6 phần, 26 chương. So với Bộ Luật Dân sự năm 2005, dự thảo Bộ Luật giữ nguyên 265 điều, sửa đổi 298 điều, bổ sung 176 điều, bãi bỏ 147 điều nhằm xây dựng Bộ Luật thực sự trở thành luật chung, luật nền của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành trên nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu trách nhiệm giữa các bên tham gia; ghi nhận và bảo vệ tốt hơn các quyền cá nhân, pháp nhân trong giao lưu dân sự; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển KT-XH sau khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện cho một số cơ quan, đơn vị tham luận, tập trung trao đổi, góp ý kiến vào dự thảo Bộ Luật Dân sự. Trong đó, tập trung vào các vấn đề cụ thể gồm: những quy định chung của dự thảo bộ luật; quyền sở hữu và các vật quyền khác; nghĩa vụ và hợp đồng; thừa kế; pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài .

    Các ý kiến góp ý tại Hội nghị sẽ được Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.                                                                                           
                                                       Việt Cường(nbtv.vn)

 

 

 

 

;
.