.
Đoàn Kiểm tra của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương làm việc tại Ninh Bình
Thứ Sáu, 07/11/2014, 17:23 [GMT+7]

     Chiều ngày 7/11, Đoàn kiểm tra của Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương do Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra, giám sát công tác thi đua khen thưởng năm 2014 của tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Lê Văn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Quanh cảnh hội nghị kiểm tra
Quanh cảnh hội nghị kiểm tra

    Thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị, Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản, chỉ thị của Chính phủ, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương, phong trào thi đua của tỉnh Ninh Bình được tổ chức thường xuyên, liên tục và không ngừng được đổi mới về nội dung, hình thức.

    Nổi bật là các phong trào thi đua kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

    Đặc biệt phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt nhiều kết quả quan trọng, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống nông dân từng bước nâng cao.

    Ninh Bình là một trong 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2014 có thêm 11 xã.

    Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được phổ biến, nhân rộng. Từ năm 2013 đến tháng 9 năm 2014, toàn tỉnh đã có 642 Bà mẹ được Nhà nước truy tặng, phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều tập thể cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh khen thưởng.

    Công tác thi đua khen thưởng đã trở thành động lực, biện pháp quan trọng tạo nên những chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ và các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

    Tại buổi làm việc các đại biểu đã cùng thảo luận làm rõ hơn một số vấn đề như: cách thức tổ chức, phát động phong trào, công tác bình xét, khen thưởng…

    Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của phong trào thi đua yêu nước cũng như hiệu quả làm việc của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh.

    Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ninh Bình cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị, Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Tiếp tục tập trung chỉ đạo có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời chuẩn bị tốt cho Đại hội thi đua và hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9…

    Đồng chí Lê Văn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra. Đồng thời mong muốn Hội đồng thi đua khen thưởng trung ương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tỉnh Ninh Bình để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới.

Linh Nhâm – Trọng Thi (nbtv.vn)

 

 

 

;
.