.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiệm thu đề tài "Nâng cao chất lượng công tác theo dõi các Đảng bộ trực thuộc tỉnh"
Thứ Sáu, 28/11/2014, 15:50 [GMT+7]

     Ngày 28/11/2014, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài “Nâng cao chất lượng công tác theo dõi các Đảng bộ trực thuộc tỉnh”. Dự hội nghị có đồng chí Trương Đức Lộc, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài, Lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

    Đề tài “Nâng cao chất lượng công tác theo dõi các Đảng bộ trực thuộc tỉnh” được hoàn thiện sau 5 tháng nghiên cứu. Đây là đề tài mới, đề cập đến một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

    Đề tài được nhóm thực hiện nghiên cứu, khảo sát thực tế công tác xây dựng Đảng từ năm 2010 đến tháng 6/2014. Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở để cán bộ, chuyên viên trong ban tổ chức tỉnh ủy nghiên cứu, vận dụng và thực hiện trong việc theo dõi các đảng bộ trực thuộc tỉnh được phân công.

    Đề tài được triển khai một cách khoa học, hợp lý bao gồm các nội dung: đánh giá thực trạng công tác theo dõi các Đảng bộ trực thuộc tỉnh; những khó khăn, thuận lợi trong việc triển khai thực hiện công tác theo dõi.

    Nhóm thực hiện đề tài đã đề xuất 4 nhóm giải pháp, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng công tác theo dõi các Đảng bộ trực thuộc tỉnh.

    Sau khi nghe nhóm thực hiện trình bày đề tài, Hội đồng nghiệm thu đề tài đã có những ý kiến đánh giá, phản biện, trao đổi làm rõ các nội dung trong đề tài; tính ứng dụng vào thực tiễn của đề tài.

    Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Đức Lộc, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài đánh giá cao tinh thần nghiên cứu, học hỏi của các thành viên trong nhóm nghiên cứu đề tài và chúc mừng những thành công mà nhóm đã đạt được.

    Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu nhóm cần tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh đề tài, làm rõ các giải pháp. Nhóm cũng cần nghiên cứu để đề tài có thể ứng dụng vào thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phạm Nguyệt – Đức Lập (nbtv.vn)

 

 

;
.