.
Xã Định Hóa, huyện Kim Sơn nỗ lực xây dựng Nông thôn mới
Thứ Năm, 20/10/2016, 14:37 [GMT+7]

     Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân trong xã, từ khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đến nay xã Định Hóa, huyện Kim Sơn đã đạt được 13/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại đang được xã nỗ lực thực hiện, phấn đấu đạt xã chuẩn Nông thôn mới trước năm 2020.

hfhjfgj,k
Xã Định Hóa, huyện Kim Sơn chú trọng nâng cao thu nhập cho người dân

    Tiêu chí làm đường giao thông nông thôn đòi hỏi nguồn kinh phí lớn nên được coi là tiêu chí khó thực hiện đối với xã Định Hóa, huyện Kim Sơn. Để hoàn thành tiêu chí này, xã Định Hóa đã thành lập ban giám sát ở các thôn, xóm, trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo xã và ban giám sát các thôn đều tổ chức họp bàn với các hộ dân đảm bảo công khai, dân chủ các khoản đóng góp.

    Nhận thức được lợi ích của việc hiến đất nhiều gia đình đã tự nguyện dỡ bỏ tường rào, chặt cây, đóng góp tiền của và ngày công để mở rộng đường giao thông đảm bảo theo đúng với tiêu chí Nông thôn mới. Đến nay, nhân dân trong xã đã hiến hàng trăm m2 đất ở, đất vườn và tháo dỡ nhiều công trình phụ trợ để mở rộng đường giao thông. Nhiều tuyến đường giao thông đã được thực hiện, trong đó từ đầu năm đến nay, xã đã làm mới được 2,6km đường dong ở các thôn, xóm.

    Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập là cốt lõi của chương trình xây dựng Nông thôn mới, xác định được điều đó, xã Định Hóa đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nhờ đó mà trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cho thu nhập cao, nâng mức thu nhập trung bình cho người dân trong năm 2015 là 26 triệu đồng/1người/ năm.

    Để chương trình xây dựng Nông thôn mới thành công, xã Định Hóa, huyện Kim Sơn đang chú trọng duy trì, nâng cấp, giữ vững các chỉ tiêu đã đạt; tiếp tục thực hiện những tiêu chí chưa đạt; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động mọi nguồn lực trong dân, để người dân tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng NTM.

Hoài Thu (nbtv.vn)

 

 

 

;
.