.
Ngành Công thương Ninh Bình tăng cường quản lý lĩnh vực hóa chất chuyên dụng
Thứ Sáu, 21/10/2016, 10:00 [GMT+7]

     Ngành Công thương Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động quản lý nhà nước về kỹ thuật an toàn và môi trường đối với chủng loại hàng và hóa chất chuyên dụng.

Kiểm tra các cơ sở kinh doanh sang chiết mặt hàng Gas
Kiểm tra các cơ sở kinh doanh sang chiết mặt hàng Gas

    Trong 9 tháng  đầu năm 2016, đã tổ chức các đợt thanh tra chuyên đề, kiểm tra trên 20 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, tuyên truyền và yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đảm bảo an toàn tại các công đoạn SX, bổ sung thiết bị phòng cháy chữa cháy, đảm bảo vệ sinh môi trường công nghiệp.

    Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp mới, cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho 11 đơn vị với 12 mỏ khai thác khoáng sản, cấp đăng ký giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho 3 đơn vị với 10 địa điểm, vị trí được cấp phép nổ.

    Bên cạnh đó đã xác nhận biện pháp ứng phó sự cố hóa chất cho 2 đơn vị, xác nhận công bố một số sản phẩm phân bón vô cơ tập trung vào nhóm Đạm, Lân, Ka ly phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.

    Các hoạt động trên được ngành Công thương Ninh Bình tăng cường đẩy mạnh đã từng bước đưa hoạt động quản lý hoá chất đi vào nề nếp, góp phần hạn chế tác động xấu, gây ô nhiễm môi trường và cuộc sống sinh hoạt của cộng đồng.

Đăng Phong ( nbtv.vn )

 

 

 

 

;
.