.
HTX Đông Thượng thực hiện tốt các khâu dịch vụ
Thứ Hai, 03/10/2016, 11:22 [GMT+7]

     Với sự năng động, sáng tạo trong thực hiện các khâu dịch vụ nông nghiệp, HTX NN Đông Thượng, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô đã tìm được hướng đi mới, đem lại lợi ích thiết thực cho bà con xã viên.

HTX NN Đông Thượng thực hiện

HTX NN Đông Thượng thực hiện tất cả các khâu dịch vụ nông nghiệp,

tạo điều kiện thuận lợi cho xã viên phát triển sản xuất

    HTX nông nghiệp Đông Thượng, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô có gần 1.100 hộ xã viên, chiếm 90% số hộ dân của 10 xóm phía Đông thuộc địa bàn xã, trong đó, có 70% số hộ xã viên xác định nông nghiệp và nghề thu nhập chính.

    Hoạt động trên diện tích đất canh tác gần 300 ha, chủ yếu là đất 2 lúa, với phương châm lấy lợi ích phục vụ xã viên làm mục tiêu phấn đấu, trong những năm qua, HTX luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy- UBND xã để xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế ở địa phương.

    Hàng vụ, HTX đều đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức tập huấn hướng dẫn xã viên chuyển đổi cơ cấu giống, áp dụng các tiến bộ KTKT vào sản xuất. Đồng thời, thực hiện tốt các khâu dịch vụ nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả các mặt hàng nông sản cho bà con xã viên.

    Hiện nay, HTX thực hiện tất cả các khâu dịch vụ nông nghiệp theo đúng quy chế hoạt động mới như: Tưới tiêu; làm đất; bảo vệ đồng điền, diệt chuột; bảo vệ thực vật và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; cung ứng giống, vật tư, thuốc bảo vệ thực vật và bao tiêu sản phẩm; thủy lợi nội đồng. Cùng với đó, phát huy năng lực và nâng cao trách nhiệm của cán bộ và thành viên trong HTX để hướng dẫn bà con xã viên sản xuất mang lại giá trị kinh tế.

    Để xã viên có nguồn giống và vật tư phân bón đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất dựa trên điều kiện sẵn có của địa phương, HTX NN Đông Thượng đã chủ động phối hợp với Công ty cổ phần giống cây trồng và con nuôi Ninh Bình; Công ty TNHH Vật tư Nông Nghiệp Hồng Quang (Yên Khánh) và một số công ty phân bón, công ty thuốc BVTV ở các tỉnh có uy tín… để thực hiện cung ứng kịp thời. Tính bình quân mỗi vụ, HTX cung ứng cho xã viên trên 5 tấn thóc giống và khoảng hơn 20 tấn phân bón các loại theo hợp đồng cụ thể.

    Với hệ số quay vòng đất đạt 2,2 lần/năm đã góp phần làm tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Kết quả, giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác của HTX đã đạt 110 triệu đồng/năm.   

    Mai Dung (nbtv.vn)

 

 

 

;
.