.
Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự triển khai nhiệm vụ năm 2017
Thứ Sáu, 21/10/2016, 15:34 [GMT+7]

     Sáng 21/10, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

    Đồng chí Tống Quang Thìn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

    Năm 2016, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đã nỗ lực làm tốt vai trò tham mưu, giúp UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác thi hành án dân sự tại địa phương, đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra.

    Nổi bật là đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan hữu quan, tổ chức chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong công tác thi hành án dân sự, đảm bảo 100% các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành đúng thời hạn.

    Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về thi hành án được quan tâm chú trọng, với hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân và người phải thi hành án.

    Nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, vụ việc phải thi hành có số tiền, giá trị tài sản lớn đã thi hành xong dứt điểm đảm bảo đúng trình tự pháp luật, được nhân dân và dư luận xã hội đồng tình ủng hộ.

    Kết thúc năm công tác, ngành Thi hành án đã hoàn thành xuất sắc 4/4 chỉ tiêu Quốc hội giao.

Đồng chí Tống Quang Thìn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Tống Quang Thìn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,

Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Tống Quang Thìn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2016; đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, cần chủ động nghiên cứu, đổi mới hoạt động của Cục Thi hành án, tham mưu cho Ban Chỉ đạo hoạt động phù hợp với tình hình mới, nhất là giải quyết hiệu quả những vụ việc phức tạp, kéo dài; tích cực phối hợp chặt chẽ với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh để tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật cho nhân dân bằng các hình thức phù hợp.

    Tòa án nhân dân, Viện kiểm soát nhân dân và các cấp, các ngành phải phối hợp kịp thời với cơ quan thi hành án trong việc đảm bảo bản án có hiệu lực thi hành.

    Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 111/2015 của Quốc hội về công tác thi hành án dân sự; tiếp tục tham mưu giúp UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác thi hành án dân sự, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp.

     Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá kết quả thi hành án dân sự một cách toàn diện, khách quan, sớm chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra trong năm 2016.

    Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tống Quang Thìn cũng cơ bản nhất trí với kế hoạch công tác chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2017, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch đảm bảo khoa học, nêu rõ được nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong năm 2017.

Linh Nhâm (nbtv.vn)

 

 

 

;
.