.
Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh với công tác giảm nghèo
Thứ Ba, 20/09/2016, 16:28 [GMT+7]

     Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách - Xã hội (CSXH) tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh đã có điều kiện để phát triển sản xuất, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH tỉnh, nhiều hộ nông dân trong tỉnh đã có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình
Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH tỉnh, nhiều hộ nông dân trong tỉnh đã có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình

    Hiện nay, NHCSXH tỉnh đang triển khai 10 chương trình cho vay vốn ưu đãi dành cho đối tượng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Một trong những chương trình đã gắn bó lâu dài với hộ nghèo và có tác động tích cực đến công tác giảm nghèo là Chương trình cho vay hộ nghèo. Theo thống kê của Ngân hàng CSXH tỉnh, tính đến hết tháng 8 năm 2016, toàn tỉnh có 8.833 hộ nghèo được vay vốn ưu đãi với dư nợ hơn 252 tỷ đồng.  

    Để nâng cao hiệu quả công tác tín dụng, Ngân hàng CSXH tỉnh đã công khai đầy đủ các chính sách ưu đãi, tín dụng của Đảng và Nhà nước theo từng thời kỳ và đối tượng được thụ hưởng chính sách tin dụng ưu đãi, đồng thời đảm bảo giải ngân đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích.

    Từ nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, kinh doanh, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại có hiệu quả. Đã có hàng nghìn hộ trên địa bàn tỉnh thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

    Hiện nay, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh cũng đang tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn tín dụng trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể để tiếp tục củng cố, kiện toàn hoạt động của các tổ kiết kiệm và vay vốn; tuyên truyền sâu rộng tới các hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có ý thức trả nợ, trả lãi để không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng.

Lã Vân (nbtv.vn)

 

 

 

 

 

;
.