.
Thành phố Tam Điệp xây dựng thương hiệu chè xanh Ba Trại
Thứ Bảy, 27/08/2016, 10:07 [GMT+7]

   Với mục tiêu duy trì ổn định diện tích cây chè, phấn đấu tăng năng suất, chất lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế và đưa cây chè trở thành cây trồng chính của xã Quang Sơn, Thành phố Tam Điệp đã tiến hành khảo sát lựa chọn các diện tích chè nhằm đưa vào quy hoạch để trồng tập trung, phục vụ cho việc xây dựng thương hiệu chè xanh Ba Trại.  

Người dân xã Quang Sơn đang chăm sóc cây chè
Người dân xã Quang Sơn đang chăm sóc cây chè

     Dựa trên kết quả điều tra tại 29 hộ gia đình ở xã Quang Sơn về diện tích, năm trồng, giống chè, năng suất sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của chè trong một năm, đầu ra của sản phẩm, Thành phố Tam Điệp đã xây dựng vùng quy hoạch trồng chè tập trung.

    Theo đó vùng trồng chè tập trung, sẽ được mở rộng và phát triển ổn định là 120 ha, trong đó diện tích cây chè thuần là 7 ha. Tất cả các diện tích chè này nằm ở 4 thôn, đó là thôn Tân Nhuận, Tân Trung, Tân Thượng, Tân Hạ.

    Để đảm bảo việc quy hoạch vùng trồng chè tập trung được xây dựng thành công, trong thời gian tới, UBND thành phố Tam Điệp sẽ triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ người dân về giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc chè, tích cực triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, nhằm tạo ra môi trường sinh thái, chống xói mòn và bạc màu đất cho cây chè.

     Đồng thời tạo mối liên kết 4 nhà để tìm đầu ra ổn định cho cây chè, tiến tới gìn giữ, phát huy và xây dựng thành công thương hiệu chè xanh Ba Trại – Quang Sơn.

Hoàng Long(nbtv.vn)

 

 

 

 

;
.