.
Hội nghị xác định giá đất, dự kiến giá thuê đất tại một số khu vực và bàn giải pháp kêu gọi, thu hút đầu tư
Thứ Bảy, 02/07/2016, 17:01 [GMT+7]

     Chiều nay 02/7, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị để xác định giá đất, dự kiến giá thuê đất tại một số khu vực cần thu hút đầu tư, bàn giải pháp kêu gọi, thu hút đầu tư vào các khu vực thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

    Tại hội nghị, Lãnh đạo Sở Tài nguyên &Môi trường báo cáo chi tiết về giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với các khu, cụm công nghiệp đã thành lập, mới thành lập nhưng chưa có giá trong Bảng giá đất; các dự án nằm ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm; kế hoạch sử dụng đất; trình tự thủ tục thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất, cải cách thủ tục hành chính...

    Tiếp đó, các đại biểu đã phát biểu ý kiến nêu rõ những căn cứ pháp lý, những vướng mắc cần quan tâm tháo gỡ; đề xuất ý kiến để hoàn thiện khung giá đất đối với từng vị trí cụ thể, đảm bảo khoa  học, đúng quy định, phù hợp, sát với thực tế và đặc thù của từng địa phương; đồng thời tham mưu với UBND tỉnh các giải pháp kêu gọi, thu hút đầu tư, xây dựng các chính sách thu hút đầu tư mới, nhất là thu hút đầu tư vào cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, nhằm xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, có sức cạnh tranh cao, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

    Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều dự án đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho lao động, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Tuy nhiên, công tác thu hút đầu tư vẫn còn nhiều hạn chế, một số cơ chế chính sách chưa phù hợp.

    Xuất phát từ nhu cầu của nhà đầu tư khi tìm hiểu môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh kể cả trong và ngoài khu, cụm công nghiệp, do vậy cần thiết phải có quy định khung giá thuê đất cụ thể để nhà đầu tư hiểu rõ hơn cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.

    Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Thạch giao các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách, thể chế, xác định giá đất thống nhất, theo đúng quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhất là các chính sách về đất đai, cơ sở hạ tầng.

    Trên cơ sở ý kiến của các cấp, các ngành, Sở Kế hoạch đầu tư tổng hợp thành dự thảo quy định của tỉnh về giá đất, giá cơ sở hạ tầng trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Linh Nhâm (nbtv.vn)

 

 

 

 

;
.