.
Kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2015 tại Ninh Bình
Thứ Tư, 29/06/2016, 16:47 [GMT+7]

     Chiều 29/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2015 tại tỉnh Ninh Bình.

    Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Chung Phụng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đinh Ngọc Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Tổng Kiểm toán Nhà nước; các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố liên quan và các thành viên trong Đoàn Kiểm toán Nhà nước.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

    Trong thời gian 60 ngày, từ ngày 29/6 đến ngày 27/8/2016, Đoàn Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi Ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước, việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của Nhà nước; trong đó tập trung cao vào kiểm toán tổng hợp.

    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Chung Phụng nhấn mạnh: Việc kiểm toán là hoạt động thường xuyên giúp cho địa phương, các cấp, các ngành thực hiện tốt hơn nhiệm vụ thu - chi.

    Đồng chí đề nghị, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị được kiểm toán chấp hành nghiêm quyết định của Kiểm toán Nhà nước, tạo điều kiện cho Đoàn kiểm toán hoàn thành tốt nhiệm vụ; cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, bằng chứng.

    Đồng chí giao Sở Tài chính làm đầu mối trong quá trình thực hiện kiểm toán, phản ánh những vấn đề khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện cho Đoàn Kiểm toán hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phạm Nguyệt (nbtv.vn)

 

 

 

;
.