.
Chi cục Thuế thành phố Ninh Bình làm tốt công tác thu thuế, phí
Thứ Năm, 30/06/2016, 09:28 [GMT+7]

    Thời gian qua, Chi cục Thuế thành phố Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp quản lý thu, chống thất thu Ngân sách và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, qua đó góp phần đưa công tác thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt kết quả tốt.

Nhiều khoản thuế, phí được chi cục thuế  thành phố Ninh Bình thu vượt dự toán( Ảnh minh họa)

Nhiều khoản thuế, phí được Chi cục Thuế thành phố Ninh Bình

thu vượt dự toán (Ảnh minh họa)

    Tính đến hết ngày 31/5/2016, thu Ngân sách trên địa bàn thành phố đạt 232,2 tỷ đồng bằng 36% dự toán pháp lệnh, tăng 42,1% so với cùng kỳ; trong đó thuế, phí đạt 213,5 tỷ đồng bằng 51,6% dự toán năm pháp lệnh, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2015. 4/10 khoản thu, sắc thuế đạt trên 50% dự toán là: Thuế bảo vệ môi trường; thuế TNCN; tiền thu đất; lệ phí trước bạ.

    Có được kết quả trên là do Chi cục Thuế thành phố Ninh Bình đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về Thuế cho các tổ chức, cá nhân người nộp thuế để nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật Thuế.

    Đồng thời làm tốt công tác tham mưu với UBND thành phố Ninh Bình để ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành công tác thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2020, trong đó quy định rõ trách nhiệm của các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường trong việc triển khai công tác thu Ngân sách trên địa bàn thành phố.

    Nhằm hoàn thành và vượt mức dự toán giao năm 2016 thời gian tới, Chi cục Thuế thành phố sẽ tập trung thu các khoản thu chưa đạt tiến độ và phấn đấu tăng thu. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện tốt các giải pháp về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực Thuế nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

    Bên cạnh đó, Chi cục Thuế thành phố Ninh Bình tiếp tục thực hiện đúng quy trình quản lý, giám sát kê khai, nộp thuế của các Doanh nghiệp, hộ kinh doanh bảo đảm đúng tiến độ nhằm hoàn thành tốt công tác thu thuế năm 2016, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoàng Long (nbtv.vn)

 

 

 

;
.