.
Từ đầu năm đến nay có trên 23 nghìn hộ dân được vay vốn ưu đãi
Thứ Tư, 04/11/2015, 17:12 [GMT+7]

     Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã tích cực phối hợp với chính quyền và các tổ chức xã hội, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động tín dụng. Các đối tượng có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn theo đúng quy định.

Hoạt động giải ngân nguồn vốn ưu đãi tại cơ sở của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình

Hoạt động giải ngân nguồn vốn ưu đãi tại cơ sở

của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình

    Từ đầu năm đến nay, có trên 23.600 hộ dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, kết quả doanh số cho vay đạt trên 430 tỷ đồng, nâng tổng số dư nợ lên trên 1,7 nghìn tỷ, đạt trên 94% kế hoạch đề ra. Trong đó tăng trưởng dư nợ tập trung chủ yếu vào 3 chương trình tín dụng là cho vay hộ cận nghèo, cho vay thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường và cho vay hộ mới thoát nghèo. Riêng dư nợ cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh sinh viên và giải quyết việc làm đều giảm.

    Nhìn chung các chương trình cho vay đều được giải ngân đúng đối tượng và sử dụng đúng mục đích, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh cho nhân dân, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn.

    Theo thống kê từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, hiện tỷ lệ nợ quá hạn ở mức thấp chỉ chiếm 0,34% tổng dư nợ. Tuy vậy vẫn có một số đơn vị có tỷ lệ nợ cao, một số dự án nợ quá hạn vẫn còn tồn đọng.

    Để triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng của năm 2015. Ngân hàng chính sách xã hội sẽ đẩy mạnh việc phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý nợ tồn đọng có hiệu quả, đảm bảo quy định của pháp luật, thể hiện tính nhân văn của chính sách xã hội. Từ đó, đảm bảo hiệu quả sử dụng của hộ vay, đảm bảo an toàn tiền, vốn của nhà nước.

Thùy Vân (nbtv.vn)

 

 

 

;
.