.
Hội Nông dân TPNB
Đẩy mạnh phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
Chủ Nhật, 11/10/2015, 16:49 [GMT+7]

     Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm hộ nghèo là phong trào thi đua có ý nghĩa quan trọng, đã được các cấp Hội nông dân TPNB tập trung đẩy mạnh. Nội dung của phong trào đó là đảm bảo tính cụ thể, thiết thực, hiệu quả từ đó góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích canh tác.

Mô hình trồng quất của gia đình anh Nguyễn Đăng Dương, Hội viên nông dân phường Ninh Sơn, TPNB

Mô hình trồng quất của gia đình anh Nguyễn Đăng Dương, Hội viên

nông dân phường Ninh Sơn, TPNB

    Để thúc đẩy phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, hàng năm các cấp Hội Nông dân thành phố đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn nhằm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, tham quan học tập và xây dựng nhiều mô hình trình diễn cây, con giống mới, cải tiến kỹ thuật, hỗ trợ tư liệu sản xuất, tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, tạo mọi điều kiện để nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất.

    Cùng với đó Hội Nông dân các cấp đã tuyên truyền, vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, dồn điền đổi thửa tạo vùng sản xuất tập trung, nâng cao hiệu quả đầu tư, đưa những cây con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, hình thành các vùng chuyên canh tập trung.

    Ngoài ra, Hội Nông dân thành phố đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã, phường, căn cứ vào tình hình thực tế, đất đai thổ nhưỡng của địa phương để có những định hướng cụ thể động viên hội viên nông dân mạnh dạn chuyển đổi nghề, chuyển từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ theo hộ gia đình sang sản xuất mang tính chất nhóm, tổ... góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

    Bên cạnh đó, Hội Nông dân thành phố còn làm tốt vai trò cầu nối giữa các Ngân hàng với hội viên nông dân địa phương, tạo điều kiện để các hội viên tiếp cận được nguồn vốn vay đầu tư phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi. Đến nay dư nợ đạt trên 27 triệu đồng cho 1.440 hộ vay.

    Cùng với nguồn vốn từ các ngân hàng, Hội nông dân TPNB đã duy trì nguồn vốn của trung ương 1,4 tỷ đồng cho 40 hộ hội viên nông dân phường Tân Thành, Nam Thành, Đông Thành, Ninh Sơn vay phát triển sản xuất; nguồn vốn của tỉnh là 200 triệu đồng cho 08 hộ phường Phúc Thành sản xuất cơ khí dân dụng.

    Nhờ chuyển giao KHKT, tạo điều kiện vay vốn nên hiện nay, thành phố đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của các tập thể, cá nhân thuộc Hội Nông dân. Đặc biệt như: mô hình trồng rau an toàn, trồng hoa ở Ninh Sơn, Ninh Phúc, mô hình trồng chuối tiêu hồng, trồng nấm...mô hình phát triển chăn nuôi lợn hướng nạc, vịt trời.... , phát triển nghề mộc Ninh Phong.

    Năm 2014, TPNB có 12 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được UBND tỉnh tặng bằng khen và 12 hộ được UBND thành phố tặng giấy khen hộ nông dân điển hình cấp thành phố.

    Đẩy mạnh phong trào SXKD giỏi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, kinh tế gia trại, trang trại, kinh tế hợp tác, phát triển ngành nghề gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đó là những hướng đi sẽ được Hội Nông dân thành phố tiếp tục phát động tới các hội viên trong thời gian tới, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và tăng tỷ lệ hộ khá, giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Thanh Tâm (nbtv.vn)

 

 

       

           

;
.