.
Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký giao dịch đảm bảo
Thứ Sáu, 14/08/2015, 10:18 [GMT+7]

     Ngày 13/8, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm cho hơn 50 đối tượng là công chứng viên, cán bộ làm công tác chứng thực, đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

Các học viên tham gia lớp tập huấn
Các học viên tham gia lớp tập huấn

    Tại hội nghị, các học viên đã được nghe giới thiệu pháp luật hiện hành về giao dịch bảo đảm; quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; một số kiến thức cơ bản trong quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm; một số kỹ năng thực hiện đăng ký giao địch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, bao gồm nhà ở hình thành trong tương lai.

    Từ những ví dụ cụ thể, giảng viên đã nêu lên một số vướng mắc phát sinh trong thực tiễn ký kết khi thực hiện giao dịch bảo đảm và trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi ở cơ sở.

    Lớp tập huấn là dịp để tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên, trợ giúp viên pháp lý và cán bộ làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn, nhằm đáp ứng yêu cầu phổ biến, thi hành pháp luật trong tình hình hiện nay.

Thu Hiền (nbtv.vn)

 

 

 

 


 

;
.