.
Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc tại Ninh Bình
Thứ Sáu, 20/06/2014, 14:47 [GMT+7]

    Ngày 19/6, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị thông báo kết quả kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh của Bộ Tư pháp. Đồng chí Lê Văn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hành chính (Bộ Tư pháp) lãnh đạo các Sở: Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên – Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo một số đơn vị được kiểm tra.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị

    Trong 2 ngày 18-19/6, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp đã làm việc tại Ninh Bình để kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh trong thời gian qua. Đoàn do đồng chí Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hành chính làm trưởng Đoàn.

    Đoàn đã tiến hành làm việc với Sở Tư pháp; kiểm tra tại các đơn vị: Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên – Môi trường; UBND thành phố Ninh Bình; xã Trường Yên, Ninh Hòa (Hoa Lư). Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; quy trình thực hiện việc đánh giá tác động, cho ý kiến, thẩm định về quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; việc công bố công khai, tiếp nhận, giải quyết thực hiện thủ tục hành chính; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện rà soát đánh giá thủ tục hành chính.

    Qua kiểm tra, cho thấy mặc dù mới tiếp nhận việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh nhưng Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện, cũng như văn bản làm cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

    Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị nói trên đã đạt được một số kết quả bước đầu: UBND tỉnh đã chú trọng, quan tâm đến việc xây dựng hệ thống các văn bản, quy trình, quy chế. Tính đến 18/6, Bộ thủ tục hành chính của cơ quan hành chính các cấp ở địa phương được Chủ tịch UBND công bố là trên 1.500 thủ tục; tỉnh đã quan tâm kiện toàn hệ thống cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính (345 cán bộ, công chức) để làm cơ sở cho việc tổ chức, triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp ở một số đơn vị đã có những chuyển biến tích cực.

    Các đơn vị được kiểm tra đều thực hiện nghiêm túc các quy định về giải quyết thủ tục hành chính. Một số đơn vị đã áp dụng triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

    Tuy nhiên, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số cán bộ, công chức vẫn chưa nhận thức đầy đủ về nội dung, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính dẫn đến việc chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt cũng như việc thực hiện công tác này tại một số đơn vị còn chưa theo đúng quy định.

    Công tác công bố, cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ một số lĩnh vực còn chậm, chưa được thực hiện theo đúng quy định; nội dung thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại một số đơn vị còn chưa đầy đủ, chưa đúng quy định. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ còn có thêm một số giấy tờ ngoài nội dung công khai, quy định; chưa có giấy biên nhận và hẹn trả kết quả; việc giải quyết còn trễ hẹn so với quy định…

    Trên cơ sở kết quả kiểm tra, để công tác kiểm soát thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ, thống nhất và thực sự có hiệu quả hơn, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã đề xuất với UBND tỉnh Ninh Bình một số vấn đề: Tiếp tục tập trung nghiên cứu và tổ chức quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động, cho ý kiến, thẩm định đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định.

    Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện ngay các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kết quả kiểm tra để đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

    Chỉ đạo việc thực hiện rà soát thủ tục hành chính, các quy định có liên quan theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-BP; Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ, và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, trong đó đối với các đơn vị đã có nghiên cứu và áp dụng mô hình liên thông ở một số lĩnh vực cần có tổng hợp, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền để nghiên cứu, nhân rộng, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính…

    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh của Đoàn. Qua đó giúp tỉnh nắm bắt tình hình triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính để kịp thời hướng dẫn địa phương tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả hơn.

    Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian qua, tỉnh rất quan tâm chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính. Tiếp thu những góp ý của Đoàn, trong thời gian tới tỉnh sẽ điều chỉnh, bổ sung, khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện.

    Trước mắt, tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tích cực tham mưu để UBND tỉnh nhanh chóng công bố, cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ một số lĩnh vực…, góp phần tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo tính công khai, tính minh bạch, tính kịp thời…

Đinh Ngọc - Anh Tuấn (baoninhbinh.org.vn)

 

;
.