.
Chính sách kinh tế mới có hiệu lực trong tháng 12/2018

Chính sách kinh tế mới có hiệu lực trong tháng 12/2018

Nhiều chính sách kinh tế mới sẽ có hiệu lực trong tháng 12/2018, trong đó có việc ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất 27 loại phế liệu.

.
Quốc hội tán thành chưa quy định xử lý tài sản không rõ nguồn gốc

Quốc hội tán thành chưa quy định xử lý tài sản không rõ nguồn gốc

Kết quả lấy ý kiến Đại biểu Quốc hội bằng phiếu cho thấy không có phương án nào đạt đủ số phiếu. Do đó, Quốc hội quyết định chưa bổ sung quy định.

.
.
Thái Lan chính thức dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị

Thái Lan chính thức dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị

Việc Thái Lan chính thức dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị là một động thái quan trọng để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử...

.
Thái Lan sẽ dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị trong tháng 12/2018

Thái Lan sẽ dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị trong tháng 12/2018

Sau nhiều lần trì hoãn, Hội đồng quốc gia vì hòa bình và trật tự (NCPO) của Thái Lan tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị trong tháng 12.

.
.