.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tống Quang Thìn yêu cầu tất cả các đơn vị phải quyết tâm, đồng lòng trong thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử.

.
Triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ năm 2018

Triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ năm 2018

Đồng chí Tống Quang Thìn đề nghị Sở KH và CN cần tiếp tục làm tốt việc tạo hành lang pháp lý để hoạt động Khoa học Công nghệ đạt kết quả cao.

.
.
Tin tặc đánh cắp dữ liệu của 29 triệu người sử dụng Facebook

Tin tặc đánh cắp dữ liệu của 29 triệu người sử dụng Facebook

Các dữ liệu bị đánh cắp từ 14 triệu người sử dụng bao gồm ngày sinh, chủ lao động, trình độ giáo dục và danh sách bạn bè.

.
Google+ bị

Google+ bị "khai tử" vĩnh viễn sau khi làm lộ dữ liệu của người dùng

Google sẽ sớm "khai tử" Google+ để đảm bảo dữ liệu cho người dùng sau khi thông tin cá nhân của 500.000 người dùng bị truy cập do lỗ hổng trong nền tảng API.

.
.