.
Chủ tịch Quốc hội tiếp xã giao Chánh án Tòa án Tối cao Singapore

Chủ tịch Quốc hội tiếp xã giao Chánh án Tòa án Tối cao Singapore

Chiều tối nay (16/9), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xã giao Chánh án Tòa án Tối cao Singapore sang thăm Việt Nam.

.
Thủ tướng tiếp Tổng Tham mưu trưởng Bộ Các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba

Thủ tướng tiếp Tổng Tham mưu trưởng Bộ Các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba

Chiều 16/9, Thủ tướng tiếp Thượng tướng Álvaro López Miera, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba.

.
.

"Brexit cứng": Hệ lụy đâu chỉ có nước Anh?

Chính phủ Anh đã chuẩn bị một kế hoạch thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm thiểu các tác động của Brexit không thỏa thuận.

.
Bầu cử Israel: Cuộc chiến sống còn cho sự nghiệp của ông Netanyahu

Bầu cử Israel: Cuộc chiến sống còn cho sự nghiệp của ông Netanyahu

Thủ tướng Israel trong những tuần qua cũng liên tục đánh bóng tên tuổi với chuyến thăm Nga trước bầu cử.

.